ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Uroczystość wręczenia Stypendiów Prezydentki Miasta Słupska

Sala urzędu miejskiego. Stypendyści II LO wraz z dyrektorem pozują do zdjęcia 15 września 2022 roku  wręczono Stypendia Prezydentki Miasta Słupska za wysokie wyniki
w nauce oraz sukcesy w Konkursach i Olimpiadach. Warto podkreślić, że kolejny rok największe grono stypendystów stanowili uczniowie „Micka”.

Stypendystami Prezydentki Miasta Słupska zostali:

 • Borys Basiński
 • Julia Dobranowska
 • Oliwia Mutka
 • Helena Rumińska
 • Natalia Radziejewska
 • Krzysztof Krysztofiak (absolwent II LO)
 • Kamil Gradecki (absolwent SP1)
 • Oliwia Ejsmont (absolwent SP4)
 • Leszek Meler (absolwent SP5)
 • Michał Rutkowski (absolwent SP5)
 • Martyna Andrik (absolwent SP6)
 • Szymon Konewko (absolwent SP6)
 • Seweryn Cieślicki (absolwent SP10)
 • Jakub Szałecki (absolwent SP10)
 • Dobrawa Szuwalska (absolwent STO)
 • Jaśmina Dąbrowska (absolwentka STO)

W imieniu nieobecnego podczas uroczystości Krzysztofa Krzysztofiaka stypendium odebrał dyrektor II LO Mariusz Domański.

Wszystkim nagrodzonym składamy ogromne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów. Społeczność szkolna jest dumna, że mamy takich uczniów!.

 

 

MAMY TO!!

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2020/2021 otrzymali: Maria Kocioł, Olga Kowalska, Martyna Najmrocka oraz Dawid Plaga uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku. 
Warto podkreślić, że nasi uczniowie znaleźli się wśród 57 uczniów z całego województwa pomorskiego i jak zwykle są jedynymi uczniami ze Słupska, które otrzymały to zaszczytne stypendium.
 
 
 

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego przyznane

Cieszymy się, że wśród 14 uczniów z całego  z województwa pomorskiego znalazły się nasze 2 uczennice, które otrzymały Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego za rok 2020/2021. Są to Martyna Najmrocka i Olga Kowalska. Cieszymy się i gratulujemy.

 

Uroczystość wręczenia Stypendiów Prezydenta Miasta Słupska

Sala w Urzędzie Miejskim. Uczniowie wraz z dyrektorem i Panią prezydent pozują do zdjęcia. W piątek 08.10., jak co roku wręczono Stypendia Prezydenta Miasta Słupska przyznawane za wysokie wyniki w nauce oraz sukcesy w konkursach i olimpiadach. W tym roku bardzo liczne grono naszych obecnych uczniów oraz już absolwentów otrzymało tytuł stypendysty:

 • Szymon Deryło uczeń klasy 1A (absolwent SP2),
 • Maciej Głaszcz uczeń klasy 1A, Hanna Labryga uczennica klasy 1B (absolwenci SP3),
 • Weronika Gwóźdź-Sproketowska uczennica klasy 1B, Zofia Jodko uczennica klasy 1A (absolwentki SP5),
 • Paulina Iwanowicz uczennica klasy 1C, Weronika Wiktoria Czubak uczennica klasy 1B, Zuzanna Leńska uczennica klasy 1A (absolwentki SP10),
 • Amelia Nierebańska uczennica klasy 1C, Paweł Karol Laskowski uczeń klasy 1B, Agata Pacocha uczennica klasy 1A, Kinga Anna Zasowksa uczennica klasy 1A (absolwenci 1STO).
Czytaj więcej...

Stypendystki Ministra Edukacji Narodowej

logotyp men Decyzją Ministra Edukacji Narodowej stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020 otrzymały Julia Kalinowska oraz Olga Kowalska. Warto podkreślić, że Julia i Olga znalazły się wśród 44 uczniów z całego województwa pomorskiego i jak zwykle są jedynymi uczennicami ze Słupska, które otrzymały to zaszczytne stypendium.
Serdecznie gratulujemy.