ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Skład Zarządu Rady Rodziców

Członkami Prezydium Rady Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku zostali:

  • p. Ewa Głaszcz - Przewodnicząca
  • p. Dorota Kałuża-Ner - Sekretarz
  • p. Szymon Korab - Skarbnik
  • p. Aleksandra Adamowicz - Członek
  • p. Magdalena Kiżewska - Członek

Członkami Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku zostali:

  • p. Beata Czajka-Brzozowska - Przewodnicząca
  • p. Ewa Barchanowska - Członek
  • p. Adriana Sarnowska - Członek