ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Informacja Rady Rodziców

Rada Rodziców II LO z przyjemnością informuje, iż niżej wymienione klasy w roku szkolnym 2017/2018 szczególnie wyróżniły się wysokością wpłat składek: 

 

klasa II A gimnazjum - wychowawczyni Pani Iwona Tłuchowska - 100 % wpłat

klasa I D liceum - wychowawczyni Dorota Kłos - 100 % wpłat

klasa I B liceum - wychowawczyni Iwona Andrzejewska  - 90 % wpłat

 

Zarząd Rady Rodziców składa serdeczne podziękowania Rodzicom, Uczniom i Wychowawcom za wsparcie i zrozumienie  potrzeb szkoły.

Numer konta Rady Rodziców

NR KONTA RADY RODZICÓW

16 2030 0045 1110 0000 0144 2110

Klasa, która co najmniej w 90% wpłaci do końca marca danego roku szkolnego składkę roczną na poczet Rady Rodziców, nabywa prawo do otrzymania z budżetu Rady Rodziców dofinansowania w wysokości 300 zł na dowolny cel.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014

    Zarząd Rady Rodziców (jako kierujący pracami RR) działał od 12 września 2013 r. do końca sierpnia 2014 r. zgodnie z  Ustawą o systemie oświaty, Statutem szkoły oraz Regulaminem Rady Rodziców.

    W tym czasie Rada Rodziców wspierała finansowo wiele przedsięwzięć, które nie mogłyby być zrealizowane ze względu na brak środków szkolnych: dofinansowała realizację spektaklu teatralnego gimnazjalistów, ufundowała nagrody w konkursach organizowanych przez samorządy uczniowskie Gimnazjum i LO, zakupiła książki do biblioteki licealnej, projektor multimedialny z oprzyrządowaniem do jednej z sal lekcyjnych, podzespoły do komputerów, z których korzystają uczniowie; dofinansowała wyjazdy uczniów na konkursy i olimpiady; wspomogła uczennicę, która potrzebowała pomocy finansowej. Jak co roku - dzięki ofiarności rodziców - wyróżnieni uczniowie mogli na koniec roku otrzymać nagrody książkowe.

Czytaj więcej...