ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Umowa o współpracy naukowo-dydaktycznej

LO2iAPDzisiaj, tj. 14 października 2016 r. została uroczyście podpisana umowa o współpracy naukowo-dydaktycznej między Instytutem Neofilologii - Zakład Filologii Rosyjskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku a II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A.Mickiewicza w Słupsku.
Porozumienie dotyczy objęcia patronatem klas, w których jest planowane wprowadzenie nauczania języka rosyjskiego, oraz objęciem opieką uczniów zainteresowanych językiem i kulturą rosyjską. Zakres porozumienia jest bardzo szeroki i dotyczy miedzy innymi wsparcia procesu dydaktycznego, udziału w wykładach i ćwiczeniach, współpracy z kołem naukowym rusycystów, udziału uczniów i nauczycieli w konferencjach naukowych, konkursach i wydarzeniach, wspólnych przedsięwzięciach dydaktyczno - naukowych i kulturalnych.

// ułatwienia dla niepełnosprawnych //konic ułatwień