ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Dokumenty wewnątrzszkolne


Zapraszamy do pobrania aktualnego STATUTU oraz WSO.

Dokument w formacie .pdf.


Zaktualizowano 20 marzec 2022 roku

W przypadku problemów z odczytem plików .pdf zapraszamy do pobrania programu Adobe Reader z tej strony http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html