ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

WYNIKI XXII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO IMIENIA ADAMA MICKIEWICZA

       adasglowa m     Jury XXII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Adama Mickiewicza przyznało następujące nagrody:

w kategorii Proza: I m - Julii Klaus z Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie za opowiadanie "Żył jakby śmierć czyhała za progiem",

II m - Paulinie Strzeszewskiej ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku za opowiadanie bez tytułu.      

            W kategorii Poezja jury postanowiło przyznać wyróżnienie Amelii Wróbel ze Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie za wiersz "Bez słów".

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym. O terminie uroczystości wręczenia nagród poinformujemy telefonicznie.

Bożena Gajdzis

REGULAMIN XXII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO IMIENIA ADAMA MICKIEWICZA

adasglowa mREGULAMIN XXII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
IMIENIA ADAMA MICKIEWICZA

  1. Do konkursu zapraszamy każdego ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, gimnazjalnej i szkoły podstawowej z Polski.

  2. Do 08. lutego 2019 r. na adres II LO w Słupsku należy przesłać w czterech egzemplarzach, nigdzie dotąd niepublikowany wiersz, cykl wierszy (do 3 utworów) lub utwór prozą (opowiadanie, nowela) na dowolny temat.

  3. Praca konkursowa pisana prozą nie może przekroczyć 4 stron maszynopisu znormalizowanego (czcionka – 12, odstęp 1,5).

  4. Praca powinna być opatrzona godłem (pseudonimemnie rysunkiem) autora.

  5. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, zawierającą informacje o autorze (imię i nazwisko, adres autora, numer telefonu autora, adres mailowy autora, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, nazwa szkoły, adres szkoły, numer telefonu do szkoły oraz adres mailowy placówki).

  6. Prace oraz koperty z godłem należy umieścić w jednej dużej kopercie z napisem

     „Konkurs Literacki im. Adama Mickiewicza” oraz w zależności od kategorii

Czytaj więcej...