HOT-INFO

ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Regulamin Konkursu Czy znasz język ojczysty 2020

CZy znaszORGANIZATOR KONKURSU

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku.

ODBIORCY

Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych.

CHARAKTERYSTYKA

Konkurs jest jednoetapowy.

Zadaniem uczestników będzie udzielenie odpowiedzi na pytania testowe (zadania zamknięte i otwarte).

Uczestnicy zmierzą się z różnorodnymi zadaniami pozwalającymi na wykazanie się umiejętnością rozpoznawania i poprawiania błędów językowych.

Zadania są tak dobrane, że odzwierciedlają tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny - uczniowie muszą ocenić poprawność nagminnie używanych zwrotów, popisać się znajomością ortografii, frazeologii, fleksji, składni i leksyki.

CELE

Czytaj więcej...

IX Wojewódzki Konkurs Polonistyczny "Czy znasz język ojczysty?"

Regulamin naglowek

ORGANIZATOR KONKURSU

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku.

ODBIORCY

Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie klas gimnazjalnych.

CHARAKTERYSTYKA  

Konkurs jest jednoetapowy.

Zadaniem uczestników będzie udzielenie odpowiedzi na pytania testowe (zadania zamknięte i otwarte).

Uczestnicy zmierzą się z różnorodnymi zadaniami pozwalającymi na wykazanie się umiejętnością rozpoznawania i poprawiania błędów językowych.

Zadania są tak dobrane, że odzwierciedlają tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny - uczniowie muszą ocenić poprawność nagminnie używanych zwrotów, popisać się znajomością ortografii, frazeologii, fleksji, składni i leksyki.

CELE

  • rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem ojczystym,
  • stworzenie możliwości doskonalenia językowego,
  • uświadomienie uczniom potrzeby troski o piękno polszczyzny,
  • propagowanie wiedzy z zakresu poprawności i kultury języka,
  • umożliwienie pogłębiania przez uczniów indywidualnych zainteresowań językowych,
  • stworzenie warunków do intelektualnego wysiłku i dobrze pojętej rywalizacji między uczniami.
Czytaj więcej...
// ułatwienia dla niepełnosprawnych //konic ułatwień