ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Progi punktowe w II Liceum Ogólnokształcącym, rok szkolny 2022/2023

 II LO 
Politechniczna (A)
Przedmioty rozszerzone: mat/fiz/j.ang
200-164 
 Medyczna (B)
Przedmioty rozszerzone: biol/chem/j.ang 
200-167 
Językowo-społeczna (C)
Przedmioty rozszerzone: j.ang/wos/hist 
200-138
 Biomedyczna (D)
Przedmioty rozszerzone: j.ang/biol/mat 
200-154 
 Biznesowa (E)
Przedmioty rozszerzone: wos/geo/j.ang 
200-142