II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

logo Szloly Kompetencji Przyszlosci

Mickiewicz w Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości

 II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku znalazło się na 34 miejscu w II Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości wydanym przez Fundację Social Wolves pod patronatem medialnym. „Rzeczypospolitej”. W porównaniu z zeszłoroczną edycją jest to awans o 115 pozycji. Ranking uwzględnia 150 placówek o najlepszych rezultatach spośród 1109 szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie zarejestrowali udział na portalu olimpiady „Zwolnieni z Teorii” w roku szkolnym 2015/16.

Więcej: http://www.zwolnienizteorii.pl/docs/ranking-2016.pdf

Oferta LICEUM 2015/2016

Oferta LICEUM 2015/2016

II Liceum Ogólnokształcące, będąc jedną z najstarszych szkół tego typu w naszym mieście, dzięki licznym sukcesom, zdołało już na stałe wpisać się do historii słupskiej i pomorskiej oświaty.

Jesteśmy szkołą odpowiadającą na potrzeby tych absolwentów gimnazjów, którzy wyróżniają się pracowitością, uczciwością, ambicją i wytrwałością w dążeniu do realizacji postawionych sobie celów. Skuteczność naszej pracy z taką młodzieżą potwierdzają osiągnięcia uczniów „Mickiewicza”: tytuły laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także świetne wyniki egzaminu maturalnego i rekrutacji na wyższe uczelnie, w tym przede wszystkim, na najbardziej renomowane w kraju i za granicą.


Tworząc ofertę edukacyjną na rok szkolny 2015/2016 braliśmy jak zwykle pod uwagę:

  • najmocniejsze strony naszej szkoły
  • oczekiwania absolwentów gimnazjów
  • najczęściej wybierane przez absolwentów "Mickiewicza" kierunki studiów
  • prognozy dotyczące zmian zachodzących na rynku pracy
  • doświadczenia z poprzednich rekrutacji

W efekcie, tegorocznym absolwentom gimnazjów proponujemy, następujące profile kształcenia:

 Klasa/profil

Kierunek kształcenia

Przedmioty realizowane
na poziomie rozszerzonym

Języki obce

Przedmioty
punktowane

I A


POLITECHNICZNA

 

(mat-inf-fiz)

 

liczba miejsc 30

 

Klasa I A - politechniczna.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to:

matematyka ( 20h w cyklu trzyletnim)

informatyka ( 8h w cyklu trzyletnim)

fizyka (9h w cyklu trzyletnim).

Przeznaczona dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień i pasji w dziedzinie matematyki, fizyki i informatyki, niezbędnych dla przyszłych studentów politechnik. W ramach dodatkowych zajęć odbywać się będą lekcje rysunku technicznego. Zapraszamy przyszłych inżynierów, architektów, twórców nowych technologii, ale też pasjonatów przedmiotów ścisłych.

Matematyka,

Informatyka,

Fizyka.

j. angielski,

j. francuski,

j. niemiecki,

j. rosyjski,

j. włoski,

j. hiszpański

j. polski

matematyka

fizyka

informatyka

I B

BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

 

(biol-chem-fiz)

 

liczba miejsc 30

Klasa I B - biologiczno-chemiczna. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to:

biologia (10h w cyklu trzyletnim)

chemia (9h w cyklu trzyletnim)

fizyka (9h w cyklu trzyletnim)

Organizowana dla uczniów pragnących  rozwijać swoją wiedzę ze świata biologii, zainteresowanych eksperymentami chemicznymi i fizyką.
W ramach dodatkowych zajęć odbywać się będą zajęcia z języka łacińskiego dla lekarzy. Zapraszamy przyszłych studentów kierunków medycznych, weterynarii, kierunków biologicznych, badaczy fizycznych zagadek Wszechświata.

 

Biologa,

Chemia,

Fizyka.

 

j. angielski,

j. francuski,

j. niemiecki,

j. rosyjski,

j. włoski,

j. hiszpański

j. polski

matematyka

biologia

fizyka

I C

MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA

 

(mat-fiz-geo)

 

liczba miejsc 30

Klasa I C - matematyczno - geograficzna.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to:

matematyka (18h w cyklu trzyletnim)

fizyka (10h w cyklu trzyletnim)

geografia (9 h w cyklu trzyletnim)

Organizowana dla pasjonatów przedmiotów ścisłych, ale i miłośników podróży, pragnących poznawać tajemnice świta. W ramach dodatkowych zajęć odbywać się będą zajęcia z podstaw matematyki stosowanej. Zapraszamy przyszłych studentów politechnik i uniwersytetów technicznych.

Matematyka,

Fizyka,

Geografia,

j. angielski,

j. francuski,

j. niemiecki,

j. rosyjski,

j. włoski,

j. hiszpański 

j. polski

matematyka

fizyka

geografia

I D

 

PRZYRODNICZA

 

(biol-chem-ang)

 

liczba miejsc 30

Klasa I D - przyrodnicza.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to:  

biologia (10h w cyklu trzyletnim)

chemia (10h w cyklu trzyletnim)

język angielski (16h w cyklu trzyletnim)

Przeznaczona dla pasjonatów przedmiotów przyrodniczych, którzy planują swoją dalszą edukację, nie tylko w Polsce, ale i także poza jej granicami.
W ramach zajęć dodatkowych odbywać się będą zajęcia z biologii molekularnej. Zapraszamy przyszłych studentów przedmiotów przyrodniczych w całej Europie. 

Biologia,

Chemia,

Język angielski

j. angielski,

j. francuski,

j. niemiecki,

j. rosyjski,

j. włoski,

j. hiszpański

j. polski

biologia

chemia

język angielski

 

 Nasi uczniowie są stypendystami – Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta, Dyrektora Szkoły, Pomorskie Dobry Kurs na Edukację, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, Zachodniopomorskie Talenty, Zdolni z Pomorza, „Przekaz ku przyszłości“, Orlen Dar Serca, Star 2 Star.

Nasi uczniowie uczestniczą w wymianach międzynarodowych – np.: Rosja, Niemcy, Szwecja, Grecja, Turcja, Białoruś, Belgia, Czechy. Organizują koncerty, spektakle, wydają gazetę szkolną, działają w organizacjach pozarządowych i społecznych, wybierają zajęcia dodatkowe zgodnie ze swoimi zainteresowaniami – np.: koło europejskie, strzeleckie, dziennikarskie, teatralne, medialne, są laureatami i finalistami wielu olimpiad przedmiotowych, mają możliwość pogłębiania swojej wiedzy na zajęciach Indywidualnego Toku Nauki.

Nasza szkoła od 17 lat jest notowana w rankingu „Perspektyw“.

Nasi absolwenci: w 100 % zdają maturę, uzyskują wyniki edukacyjne powyżej średniej krajowej, studiują na renomowanych uczelniach w Polsce i za granicą, np.: Oksford, Bazylea, Wolverhampton, VIA University College (Dania), Universitetet Stavanger (Norwegia); są wykładowcami szkół wyższych krajowych i zagranicznych – SGH, UAM, UJ, UMK, KUL i inne, są aktywni w życiu publicznym.

Nasza baza: pracownie informatyczne wyposażone w komputery iMac, biblioteka i czytelnia multimedialna z dostępem do Internetu, aula, sklepik szkolny, radiowęzeł, sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt multimedialny.

*/