II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 66.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://ranking.zwolnienizteorii.pl/ranking-2018

 

WiFi - Regulamin i wniosek

 

wifi m

Regulamin
użytkowania sieci bezprzewodowej WiFi
w ZSO nr 2 w Słupsku

Niniejsze warunki określają zasady i zakres korzystania z sieci WiFi udostępnianej użytkownikom przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Słupsku

§1

Postanowienia ogólne

 1. Każdy użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem i bezwzględnie go przestrzegać.
 2. Bezprzewodowa sieć dostępna jest wyłącznie dla uczniów i pracowników ZSO nr 2 w Słupsku w celach edukacyjno - informacyjnych.
 3. Sieć pracuje w oparciu o podsieć i widoczna jest jako punkt dostępowy ZSO2_HotSpot (SSID) zabezpieczony hasłem.
 4. Jednorazowy dostęp do sieci Internet nie może trwać dłużej niż 1 godzinę.
 5. Prędkość łącza dla wszystkich użytkowników sieci ZSO2_HotSpot ograniczona jest do 4094kb/1024kb. Administrator zastrzega sobie prawo obniżenia przepustowości łącza.
 6. Nie wolno korzystać z sieci bezprzewodowej podczas zajęć lekcyjnych bez zgody prowadzącego.
 7. Dostęp do internetu realizowany jest dwustopniowo i aby z niego skorzystać należy posiadać:
  1. hasło dostępu do punktów ZSO2_HotSpot,
  2. indywidualne konto użytkownika
 8. Konto użytkownika tworzone i aktywowane jest na wniosek, który należy pobrać ze strony lo2.slupsk.pl zakładka WiFi. Wersję elektroniczną formularza rejestracyjnego należy po wypełnieniu przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz wydrukowaną i podpisaną złożyć w serwerowi (pokój 012). Po aktywacji, na adres e-mail podany w formularzu zostaną przesłane dane dostępowe.
 9. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto, w ramach którego ma praw o do aktywacji jednego urządzenia sieci.
 10. Konto jest automatycznie usuwane jeśli użytkownik przestał być uczniem, pracownikiem ZSO nr 2 w Słupsku.
 11. Konto jest przypisane użytkownikowi. Przekazywanie konta osobom trzecim jest zabronione.
 12. Za wszystkie połączenia przeprowadzone na podstawie konta i hasła odpowiedzialny jest użytkownik konta.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do monitorowania połączeń w sieci.
 14. Właścicielem konta jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Słupsku.

§2

Obowiązki użytkowników sieci WiFi ZSO2_HotSpot
w ZSO nr 2

 1. Zalogowanie się do sieci bezprzewodowej ZSO2_HotSpot w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Słupsku oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Korzystanie z sieci odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Administrator nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek korzystania z sieci bezprzewodowej,
 3. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać dostępu do sieci między innymi do następujących celów:
  1. przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest użytkownik,
  2. przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
  3. masowego rozsyłania treści o charakterze reklamowym (tzw. SPAM),
  4. ściągania plików o wielkości przekraczającej 100 MB obciążających sieć WiFi,
  5. prób nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników,
  6. rozpowszechniania szkodliwego oprogramowania,
  7. prób dostępu do treści sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami moralnymi,
  8. używania punktu dostępowego w celu budowania podsieci na terenie szkoły,
  9. uruchamiania programów świadczących usługi na rzecz innych programów np., serwerów gier.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.

§3

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z sieci administrator ma prawo zablokować dostęp do sieci i usunąć konto.
 2. ZSO nr 2 w Słupsku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
 3. Aktualny regulamin opublikowany jest na stronie lo2.slupsk.pl w zakładce WiFi.
 4. Kwestie sporne nieobjęte zawartymi w regulaminie rozstrzyga Dyrektor ZSO nr 2 w Słupsku.

 

WNIOSEK.pdf - (Uwaga!!! pdf interaktywny do wypełnienia elektronicznie)

 

*/