II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2017”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

logo Szloly Kompetencji Przyszlosci

Mickiewicz w Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości

 II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku znalazło się na 34 miejscu w II Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości wydanym przez Fundację Social Wolves pod patronatem medialnym. „Rzeczypospolitej”. W porównaniu z zeszłoroczną edycją jest to awans o 115 pozycji. Ranking uwzględnia 150 placówek o najlepszych rezultatach spośród 1109 szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie zarejestrowali udział na portalu olimpiady „Zwolnieni z Teorii” w roku szkolnym 2015/16.

Więcej: http://www.zwolnienizteorii.pl/docs/ranking-2016.pdf

HARMONOGRAM RAD PEDAGOGICZNYCH 2016/2017

Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Słupsku
w roku szkolnym 2016/2017

Dzień

Tematyka posiedzenia Rady Pedagogicznej

25.08.2016
czwartek
g. 13.30

 • organizacja roku szkolnego
 • zatwierdzenie dokumentów związanych z organizacją pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017
 • zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych

15.09.2016 czwartek
g. 15.15 

 • przypomnienie wniosków z kontroli i nadzoru pedagogicznego
 • zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017
 • zatwierdzenie wniosków ITN
 • przedstawienie i zatwierdzenie koncepcji pracy szkoły
 • przypomnienie zasad funkcjonowania e-dziennika – odp. administrator szkolny
 • zatwierdzenie planów pracy zespołów samokształceniowych, biblioteki, Samorządu Uczniowskiego
 • szkolenie dot. zasad ewakuacji szkoły w przypadku zagrożenia

29.09.2016 czwartek
g. 15.15

 • analiza sytuacji uczniów klas programowo najniższych: warunki bytowe, stan zdrowia, zainteresowania, dotychczasowe osiągnięcia
 • prezentacja planu finansowego szkoły (opinia RP)
 • zaopiniowanie i zatwierdzenie składu osobowego komisji socjalnej
 • przypomnienie zasad organizacji projektu edukacyjnego Gimnazjum - K. Mielczarek
 • zapoznanie nauczycieli z aktami prawnymi (opcja)
 • prezentacja wyników ankiety dla rodziców uczniów klas I Gimnazjum i LO
 • dostosowania do egzaminu gimnazjalnego

13.10.2016
czwartek
g.15.15

 • Spotkania zespołów samokształceniowych

10.11.2016
czwartek
g.15.15

 • Spotkania zespołów samokształceniowych

15.12.2016
czwartek
g.15.15

 • Spotkania zespołów samokształceniowych

12.01.2017 czwartek
g.15.15

 • klasyfikacja semestralna klas I, II, III Gimnazjum i LO
 • prezentacja sprawozdania i preliminarza wydatków komisji socjalnej (opinia)
 • dostosowania do egzaminu maturalnego (ew. gimnazjalnego)

9.02.2017
czwartek
g.15.15

 • Spotkania zespołów samokształceniowych

9.03.2017
czwartek
g.15.15

 • Spotkania zespołów samokształceniowych

25.04.2017
wtorek
g.15.15

 • klasyfikacja końcowa klas III LO
 • opiniowanie arkusza organizacyjnego szkoły

18.05.2017
czwartek
g.15.15

 • Spotkania zespołów samokształceniowych

20.06.2017
wtorek
g.15.15

 • klasyfikacja roczna klas I i II LO i I, II, III Gimnazjum

26.06.2017
poniedziałek
g.10.00

 • Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego
 • analiza osiągnięć w pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli i uczniów
 • podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017
 • sprawozdania z pracy zespołów

*/