Terminy Rad Ped.

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 66.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://ranking.zwolnienizteorii.pl/ranking-2018

 

HARMONOGRAM RAD PEDAGOGICZNYCH 2017/2018

Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej
w II Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku
w roku szkolnym 2017/2018

 Dzień  Tematyka posiedzenia Rady Pedagogicznej
 01.09.2017
Piątek g. 10.00
 • podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017
 • przedstawienie wniosków z nadzoru pedagogicznego za rok 2016/2017
 • przedstawienie organizacji roku szkolnego 2017/2018
 • zatwierdzenie dokumentów związanych z organizacją pracy szkoły w roku
  szkolnym 2017/2018
 • zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych
 14.09.2017
Czwartek g. 15.30
 •  przypomnienie wniosków z kontroli i nadzoru pedagogicznego
 • zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018
 • zatwierdzenie wniosków ITN
 • przedstawienie i zatwierdzenie koncepcji pracy szkoły
 • przypomnienie zasad funkcjonowania e-dziennika – odp. administrator
  szkolny
 • zatwierdzenie planów pracy zespołów samokształceniowych, biblioteki,
  Samorządu Uczniowskiego
 • szkolenie dot. zasad ewakuacji szkoły w przypadku zagrożenia
 28.09.2017
Czwartek g. 15.30
 • analiza sytuacji uczniów klas programowo najniższych: warunki bytowe, stan
  zdrowia, zainteresowania, dotychczasowe osiągnięcia
 • prezentacja planu finansowego szkoły (opinia RP)
 • zaopiniowanie i zatwierdzenie składu osobowego komisji socjalnej
 • przypomnienie zasad organizacji projektu edukacyjnego Gimnazjum - K.
  Mielczarek
 • zapoznanie nauczycieli z aktami prawnymi (opcja)
 • prezentacja wyników ankiety dla rodziców uczniów klas I Gimnazjum i LO
 • dostosowania do egzaminu gimnazjalnego
 12.10.2017
Czwartek g.15.30
 •  spotkania zespołów samokształceniowych
 9.11.2017
Czwartek g.15.30
 •  spotkania zespołów samokształceniowych
 7.12.2017
Czwartek g.15.30
 •  spotkania zespołów samokształceniowych
 11.01.2018
Czwartek g.15.30
 • klasyfikacja semestralna klas gimnazjalnych i licealnych
 • prezentacja sprawozdania i preliminarza wydatków komisji socjalnej (opinia)
 • dostosowania do egzaminu maturalnego (ew. gimnazjalnego)
 15.02.2018
Czwartek g.15.30
 •  spotkania zespołów samokształceniowych
 22.03.2018
Czwartek g.15.30
 •  spotkania zespołów samokształceniowych
 25.04.2018
Środa g.15.30
 •  klasyfikacja końcowa klas III LO
 • opiniowanie arkusza organizacyjnego szkoły
 17.05.2018
Czwartek g.15.30
 •  spotkania zespołów samokształceniowych
 19.06.2018
Wtorek g.15.30
 •  klasyfikacja roczna klas I i II LO i II, III Gimnazjum

 

*/