II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 66.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://ranking.zwolnienizteorii.pl/ranking-2018

 

Dokumenty Stypendia

 

UWAGA !!!

PDF-y interaktywne należy pobrać, a następnie uzupełnić otwierając je w darmowym programie Adobe Acrobat Reader

 

Dokumenty do pobrania
Terminy składania wniosków  
STYPENDIUM SOCJALNE
Warunki przyznania stypendium  
Wniosek o przyznanie stypendium
Wykaz załączników do wniosku  
Regulamin Wewnątrzszkolny Komisji Socjalnej
STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW
Warunki przyznania stypendium  doc  
Załącznik nr 1 - WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW  doc  
Załącznik nr 2 - Dane kandydata do stypendium - wzór tabeli.xls
 xls  
Załącznik nr 4 -  Oświadczenie o ochronie danych osobowych.doc
 doc  
STYPENDIUM MINISTRA WŁAŚCIEWGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA
Warunki przyznania stypendium doc  
Wniosek o przyznanie stypendium Ministra doc  
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  doc  
STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Warunki przyznania stypendium (uchwała i regulamin)  

W celu sporządzenia wniosku o przyznanie stypendium należy skorzystać z elektronicznego formularza wniosków w generatorze udostępnionym na stronie internetowej http://des.pomorskie.eu/program-wspierania-zdolnych-uczniow/

   
Wyciąg z Ustawy o Systemie Oświaty  
Wykaz załączników do wniosku  
STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA
Warunki przyznania stypendium (uchwała i regulamin)  

Wniosek o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Słupska

(Uwaga!!! PDF interaktywny do wypełnienia elektronicznie)

(Dokument zapisać na dysku i edytować w programie Foxit Reader, Acrobat Reader DC lub nowszym)

 
Wyciąg z Ustawy o Systemie Oświaty  
Wykaz załączników do wniosku  
Stypendium Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku
Wewnątrzszkolny regulamin przyznawania Stypendium Dyrektora Szkoły
za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Wniosek o przyznanie stypendium dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

(Uwaga!!! PDF interaktywny do wypełnienia elektronicznie)

 
Wyciąg z Ustawy o Systemie Oświaty
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
Zgłoszenia do programu pomocy wybitnie zdolnym
Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich
Warunki
Wniosek
Regulamin
Fundacja Darka Michalczewskiego „Równe Szanse”
Wniosek
Regulamin
Fundacja Pocztowy Dar
Wniosek
Regulamin
Fundacja Efekt Motyla
Wniosek
doc
Informacja

*/