foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza70lecie nowe

zlota tarcz 2019 70 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 23.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://zwolnienizteorii.pl/ranking/ranking-2019

 

PRZETARGI

zasady i tryb zamówień publicznych

(Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych,

Dz.U. z 2017, poz. 1579)

 

Wstępne ogłoszenie informacyjne - art. 13 Pzp.

Dostępne informacje:
a) - przedmiot zamówienia; "Modernizacja elewacji budynku szkolnego - strona zachodnia, w zakresie odbudowy elementów ściennych".
b) - rodzaj i opis przedmiotu; roboty remontowe i renowacyjne oraz budowlane wykończeniowe, pozostałe; 45.45.30.00-7,  45.45.00.00-6 .
c) - przewidywany tryb udzielenia zamówienia; przetarg nieograniczony.
d) - orientacyjna wartość zamówienia (netto/ PLN);  260 tysięcy złotych.
e) - przewidywany termin wszczęcia postępowania; III kwartał 2018 r.
 
W ujęciu tabelarycznym:
plan postepowania o udzielenie zamowienia