ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

"Remont elewacji budynku sportowego na terenie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku”

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku, działając w imieniu i na rzecz Urzędu Miasta w Słupsku, ogłasza przetarg nieograniczony pn.:
"Remont elewacji budynku sportowego na terenie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku”

Miejsce i termin składania ofert: II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku ul. A. Mickiewicza 32, pokój numer 3 (sekretariat).
do dnia 18.06.2019 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03 czerwca 2019 r. pod numerem 555647-N-2019. 
Zawartość ogłoszenia zgodna jest w treści z art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych i znajduje się w linku poniżej pn.:

 

// ułatwienia dla niepełnosprawnych //konic ułatwień