II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza70 lecie1

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 66.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://ranking.zwolnienizteorii.pl/ranking-2018

 

Od września rusza w naszej szkole Rok Zerowy AGH

RokZerowy 200nAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica z Krakowa (5 lokata w Rankingu Uczelni Akademickich - Perspektywy 2018) postanowiła od września 2018 roku uruchomić Rok Zerowy w II Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Słupsku – porozumienie w tej sprawie podpisał Dyrektor Szkoły Mariusz Domański oraz prorektor ds. kształcenia AGH prof. dr hab. Inż. Wojciech Łużny.

Rok Zerowy AGH w II LO realizowany będzie od klasy I roku szkolnego 2018/2019 Realizacja merytoryczna Roku Zerowego AGH polega na organizacji kursów przygotowawczych z matematyki, fizyki i chemii realizowanych na terenie II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku.

Kursy te mają na celu lepsze przygotowanie młodzieży do egzaminów maturalnych z ww. przedmiotów.

Oprócz kursów, akcja obejmuje także wycieczki naukowe na AGH, spotkania z profesorami AGH w uczelni i macierzystej szkole. Każdy kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych.

*/