Ogólnopolski ranking liceów 2023 roku portalu WaszEdukacja.pl

Logo portalu wasza edukacja plogólnopolskim rankingu liceów 2023 roku, który zorganizowany został przez portal WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 1869 liceów publicznych oraz niepublicznych, spełniając tym samym wymogi regulaminu.

Przy tworzeniu rankingu liceów, uwzględnione zostały różnorodne kryteria, aby zapewnić obiektywne i kompleksowe podejście. Na liście znalazły się wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wyniki z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD) z lat 2020-2022.

Ranking miejski:Ranking Liceów Słupsk (waszaedukacja.pl)

Ranking krajowy: Ranking Liceów (waszaedukacja.pl)

 

Pragnę poinformować o lokatach II Liceum Ogólnokształcącego im. A Mickiewicza w Słupsku.

Kraj: 92

Miasto: 1

Dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł, takich jak OKE, CKE oraz MEiN, co zapewnia wiarygodność i rzetelność wyników

Metodologia rankingu:

1.      Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych - 25%

To kryterium uwzględnia wszystkie pisemne i obowiązkowe egzaminy maturalne, czyli wyniki z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Wyciągnięta średnia ze zdawalności oraz średniego wyniku z danego przedmiotu miała odpowiednio wagę 0.4 oraz 0.6. Dodatkowo dla egzaminu maturalnego z języka obcego została uwzględniona liczba osób zdających poszczególny egzamin maturalny poprzez wyciągnięcie ogólnej średniej. Wynik szkoły został pomnożony przez wskaźnik tego kryterium czyli 25%.

2.      Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych - 35%

Dla każdego przedmiotu z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, do którego przystąpiło minimum dwóch uczniów danej szkoły, została wyciągnięta średnia, pomnożona przez liczbę osób zdających dany przedmiot. Wszystkie wyniki zostały ze sobą zsumowane, a następnie została wyciągnięta ogólna średnia z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym w danej szkole. Wynik ten został pomnożony przez wskaźnik tego kryterium czyli 35%.

3.      Sukces w olimpiadach - 15%

Kolejnym kryterium były wyniki z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. W rankingu uwzględniono uczniów, którzy zostali laureatami lub finalistami w danej olimpiadzie przedmiotowej. Za każdą ogólnopolską olimpiadę, w której szkoła brała udział, można było uzyskać jeden punkt za każdego ucznia, który osiągnął sukces. Maksymalnie z jednej olimpiady dana szkoła mogła uzyskać trzy punkty. Dodatkowe dwa punkty uzyskiwała szkoła z największą liczbą sukcesów w danym mieście. Suma wszystkich punktów uzyskanych w olimpiadach została pomnożona przez wskaźnik tego kryterium czyli 15%.

4.      Wskaźnik EWD - 25%

W tym przypadku została wyciągnięta średnia z wskaźników edukacyjnej wartości dodanej danej szkoły, a następnie wynik ten został pomnożony przez wskaźnik tego kryterium czyli 25%.

Tabela rankingowa:

Miejsce

   

Słupsk

Polska

Placówka

Punkty

1

92

II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza Słupsk

65.018 pkt

2

239

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Marka Słupsk

59.065 pkt

3

350

I Liceum im. Bolesława Krzywoustego Słupsk

56.932 pkt

4

656

V Liceum im. Zbigniewa Herberta Słupsk

52.601 pkt

5

670

I Społeczne Liceum im. Zjednoczonej Europy Sto Słupsk

52.364 pkt

6

780

Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Ignacego Witkiewicza Słupsk

51.267 pkt

7

1277

Medyczne Liceum Słupsk

44.426 pkt

8

1315

IV Liceum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Słupsk

43.872 pkt

9

1631

Policyjne Liceum Słupsk

37.382 pkt

10

1736

Liceum im. Wacława Sierpińskiego Słupsk

34.153 pkt

11

1770

Społeczne Liceum Słupsk

32.958 pkt

12

1780

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Słupsku Słupsk

32.318 pkt

13

1781

Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Wyższej Szkole Inżynierii Gospodarki Słupsk

32.3 pkt

 

Źródło: Ranking Liceów Słupsk (waszaedukacja.pl)

Strona archiwalna

Strona archiwalna

 baner_skf.jpg Zlote-liceum-2020_150.jpg    office365.jpg
 korpus_solidarności.jpg  Baner TV Soplica