Kalendarium

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 66.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://ranking.zwolnienizteorii.pl/ranking-2018

 

Kalendarium 2017/2018

Kalendarz pracy
w II Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku
w roku szkolnym 2017/2018

Data  Wydarzenie 
 04.09.2017  Inauguracja roku szkolnego
 • 10.00 - spotkanie klas II i III Gimnazjum z wychowawcami
  (w przydzielonych klasach)
 • 10.30 – klasy II i III Gimnazjum prowadzenie K. Mielczarek
 • 10.30 - spotkanie klas II i III Liceum z wychowawcami
  (w przydzielonych klasach)
 • 11.00 – klasy II i III Liceum – prowadzenie I. Ziółkowska
 • 11.00 - spotkanie klas I LO z wychowawcami
  (w przydzielonych klasach)
 • 11.30 – klasy I LO – prowadzenie I. Ziółkowska
 23.12.2017-31.12.2017  Zimowa przerwa świąteczna
 29.01.2018 -11.02.2018  Ferie zimowe
 29.03.2018 - 03.04.2018  Wiosenna przerwa świąteczna
 18.04.2018 - 20.04.2018

 Egzamin gimnazjalny (dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Gimnazjum i Liceum, wewnątrzszkolne badanie osiągnięć dla klas II LO)

 27.04.2018  Zakończenie zajęć w klasach III LO - H. Machura
 04.05.2018-07.05.2018  

Przekazanie kompletu dokumentacji szkolnej klas III LO do zatwierdzenia i archiwizowania

 04.05.2018 – 08.05.2018  

Egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym (dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych Gimnazjum i Liceum, wewnątrzszkolne badanie osiągnięć dla klas II Gim.)

 18.05.2018 - 22.05.2018  

Ustny egzamin maturalny z języka polskiego i języków obcych (21 i 22
maja - dni wolne od zajęć dydaktycznych w Liceum)

 21.06.2018  Uroczystość zakończenie klas III Gimnazjum nr 3
 22.06.2018  

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 • 9.00 – klasy II Gimnazjum –K. Mielczarek
 • 11.00 – klasy I i II Liceum – H. Machura
 20.06.2018-22.06.2018  Przekazanie kompletu dokumentacji szkolnej do zatwierdzenia i archiwizowania

I semestr trwa od 4.09.2017 do 12.01.2018 – 18 tygodni

II semestr trwa:

- dla klas I i II LO oraz II i III gim. od 13.01.2018 do 22.06.2018 – 19 tygodni
- dla klas III LO do 27.04.2018 – 12 tygodni

Klasy I, II Gimnazjum i LO oraz III Gimnazjum pracują 37 tygodni

Klasy III LO pracują 30 tygodni

 

*/