foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza70lecie nowe

zlota tarcz 2019 70 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 23.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://zwolnienizteorii.pl/ranking/ranking-2019

 

53 lata temu

53 lat temu, w 1949 roku, w poniemieckim budynku z czerwonej cegły przy ul. Mickiewicza 32 odbyły się zapisydo pierwszej na Pomorzu Środkowym nierejonowej szkoły świeckiej.

Ponieważ organizatorami tej szkoły były władze miejskie i TDP (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci), nadano jej imię "11-letniej Szkoły Ogólnokształcącej TDP". Na dyrektora powołano p. Wacława Pogorzelskiego i zaczęto zatrudniać nauczycieli. Rok szkolny 1949/50 rozpoczęto z 477 uczniami w 13 oddziałach.

Szkoła - to przede wszystkim ludzie - uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi. To właśnie oni przekształcali przez wiele lat brudny i brzydki budynek w szkołę z gabinetami przedmiotowymi, sprzętem, pomocami naukowymi. Z każdym rokiem szkoła poprawiała swoją bazę materialną, odnosiła sukcesy i zdobywała autorytet w środowisku.

W roku szkolnym 1965/66 zlikwidowano jedenastolatkę i nadano naszej szkole status liceum ogólnokształcącego i imię Adama Mickiewicza. Od tego roku "Mickiewicz" staje się szkołą, do której kierują się najzdolniejsi i najambitniejsi absolwenci szkół podstawowych. Wszyscy - i nauczyciele i uczniowe starają się, aby szkoła była coraz lepsza, dawała możliwości uzyskania jak najlepszych wyników w nauce, na olimpiadach przedmiotowych wszystkich szczebli, na egzaminach maturalnych i wstępnych na wyższe uczelnie. Wszyscy zapracowali na sukcesy, których nie brakowało w ciągu tych 50 lat i uczniom, i nauczycielom, ale przede wszystkim na sukces szkoły - przyjęcie naszego liceum do grona najlepszych w Polsce - Stowarzyszenia Szkół Aktywnych.

Dziś "Mickiewicz" zajmuje niekwestionowaną znakomitą pozycję wśród szkół średnich. Nadal naszymi uczniami są ambitni i zdolni młodzi ludzie, a nauczyciele mają powody do dumy - liczni laureaci olimpiad, studenci renomowanych szkół wyższych i uniwersytetów, nawet zagranicznych, znakomici specjaliści - to absolwenci II Liceum Ogólnokształącego. "Mickiewicza".