foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza70lecie nowe

zlota tarcz 2019 70 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 23.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://zwolnienizteorii.pl/ranking/ranking-2019

 

Program

Przedstawiamy
PROGRAM 60-LECIA II LO I Zjazdu Absolwentów
18-20.09.2009r.

Piątek:

1600-2000

    Rejestracja uczestników w gmachu szkoły
    - spotkania koleżeńskie w salach szkoły


1630

    Uroczysta Rada Pedagogiczna
    uczestniczą: nauczyciele, byli nauczyciele, dyrektorzy, władze miasta


Sobota:

900

    Dalsza rejestracja uczniów


930

    Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
    Przemarsz ulicami miasta spod szkoły do Kościoła Mariackiego
    uczestniczą: dyrekcja, absolwenci, nauczyciele


1000

    Msza św. w intencji nauczycieli i wychowawców szkoły


1130
   
    Przejście do Teatru Impresyjnego


1200 - 1315

    Uroczystość oficjalna zjazdu
  •     wystąpienie p. Dyrektor, gości
  • program artystyczny + chór

1500 -  1530
   
  • występ artystyczny - aula
  • aukcja

1530 - 1800     
  • spotkania koleżeńskie w salach  szkoły
  • spotkania z młodzieżą i pedagogami szkoły
  • wspólne zdjęcia
  • zwiedzanie sal

2000 - 300

    Bal zjazdowy (AP)


Niedziela

1100 - 1200

    Zakończenie obchodów i zjazdu
    uczestniczą: dyrekcja, nauczyciele, absolwenci
  
    Powołanie Stowarzyszenia Przyjaciół II LO


(W najbliższym czasie więcej informacji)