foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza



70lecie nowe

zlota tarcz 2019 70 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 23.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://zwolnienizteorii.pl/ranking/ranking-2019

 

Wyniki matur

Przedmiot

Poziom

Średni wynik w % egzaminu (wszystkie szkoły)

w szkole

w woj.
pomorskim

w kraju

Biologia

rozszerzony

62

43

43

Chemia

rozszerzony

66

51

52

Fizyka

rozszerzony

52

48

44

Geografia

rozszerzony

46

40

41

Historia

rozszerzony

62

46

50

Informatyka

rozszerzony

66

47

46

Język angielski

podstawowy

93

78

77

Język angielski

rozszerzony

74

65

63

Język angielski

dwujęzyczny

79

b.d.

b.d.

Język niemiecki

podstawowy

94

65

72

Język niemiecki

rozszerzony

76

62

63

Język polski

podstawowy

79

65

66

Język polski

rozszerzony

76

62

61

Język rosyjski

rozszerzony

100

60

66

Matematyka

podstawowy

68

54

55

Matematyka

rozszerzony

48

41

41

Wiedza o społeczeństwie

rozszerzony

45

24

26

 

45 uczniów otrzymało 100%

 Wszyscy uczniowie zdawali minimum 5 egzaminów (język polski, język obcy, matematyka + dwa przedmioty wynikające z rozszerzenia)