WBO

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 66.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://ranking.zwolnienizteorii.pl/ranking-2018

 

Plan wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania 2017/2018

Plan wewnątrzszkolnego badania osiągnięć w II LO w Słupsku w roku szkolnym 2017/2018

Poziom klas

Przedmiot

Godzina

Termin badania

II GIMNAZJUM

Język obcy P

8.00

4.05.2018 piątek

Język obcy R

10.00

Język polski

8.00

7.05.2018 poniedziałek

Przedmioty humanistyczne

10.00

Matematyka

8.00

8.05.2018 wtorek

Przedmioty przyrodnicze

10.00

II LICEUM

J. angielski P

A,B,C,D

8.00

18.04.2018 środa

J. niemiecki P

A,B,C,D

J. angielski R

D

11.30

Fizyka R

A,B,C

J. polski P

A,B,C,D

8.00

19.04.2018 czwartek

Biologia R

B,D

11.30

Geografia R

C

Informatyka R

A

Matematyka P

A,B,C,D

8.00

20.04.2018 piątek

Chemia R

B,D

11.30

Matematyka R

A,C

Poziom klas

Przedmiot

Termin badania

III GIMNAZJUM

Język polski

9.10.2017 poniedziałek

Przedmioty humanistyczne

10.10.2017 wtorek

Matematyka

11.10.2017 środa

Przedmioty przyrodnicze

12.10.2017 czwartek

Język obcy P / R

13.10.2017 piątek

III LICEUM

J. polski P

A,B,C,D

9.10.2017 poniedziałek

Matematyka P

A,B,C,D

10.10.2017 wtorek

J. angielski P

A,B,C,

11.10.2017 środa

J. angielski R

D

Chemia R

B, D

12.10.2017 czwartek

Geografia R

C

Informatyka R

A

Fizyka R

A,B,C

13.10.2017 piątek

Biologia R

B, D

16.10.2017 poniedziałek

Matematyka R

A, C

III GIMNAZJUM

Język polski

22.01.2018 poniedziałek

Przedmioty humanistyczne

23.01.2018 wtorek

Matematyka

24.01.2018 środa

Przedmioty przyrodnicze

25.01.2018 czwartek

Język obcy P

26.01.2018 piątek

Język obcy R

III LICEUM

J. polski P

A,B,C,D,

22.01.2018 poniedziałek

J. polski R

deklaracje

Matematyka P

A,B,C,D

23.01.2018 wtorek

Matematyka R

deklaracje

J. angielski P

A,B,C,

24.01.2018 środa

J. angielski R

deklaracje

Chemia R

deklaracje

25.01.2018 czwartek

Geografia R

deklaracje

Fizyka R

deklaracje

26.01.2018 piątek

Biologia R

deklaracje

18.01.2018 czwartek 12.20

Informatyka R

deklaracje

*/