foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


zlota tarcz 2019 70 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 23.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://zwolnienizteorii.pl/ranking/ranking-2019

 

Warto mediować!

IMG 5866 7 czerwca 2018 r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbyła się konferencja prawna pn. „Mediacje szkolne i rówieśnicze w placówkach oświatowych”, zorganizowana przez Pomorskiego Kuratora Oświaty i Sąd Okręgowy w Słupsku. W konferencji uczestniczyły uczennice II LO w Słupsku: Maja Kowalczyk (1a), Marta Depta (1d) i Kamila Telakowska (1d). Dziewczyny, które w maju br. uzyskały certyfikaty mediatorów rówieśniczych, nie tylko miały okazję wysłuchać znakomitych prelegentów, m.in. Pomorskiego Wicekuratora Oświaty – Małgorzatę Bielang i SSR Olgę Kurowską – przewodniczącą III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Słupsku, ale same miały możliwość zaprezentować swoje umiejętności. Uczennice klas pierwszych przygotowały i przedstawiły symulację mediacji rówieśniczej, a tym samym pokazały, jak skutecznie rozwiązywać spory bez przemocy.

Dorota Kłos – opiekun mediatorów mediacji rówieśniczych

 

IMG 5874