foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


zlota tarcz 2019 70 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 23.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://zwolnienizteorii.pl/ranking/ranking-2019

 

Wielki sukces naszych uczennic w Konkursie Antropologicznym

SKNE Julia Pioch z klasy Ib LO zajęła I miejsce, logo UG
a Anna Jędrzejewska z klasy II c miejsce II
w IV Konkursie Antropologicznym zorganizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Etnologów Uniwersytetu Gdańskiego, w którym udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego.

W dowód uznania dziewczęta otrzymały dyplomy oraz cenne nagrody. Ponadto zdobywczyni 1. miejsca (Julia Pioch) zaprezentowała swoją pracę szerokiemu gronu odbiorców podczas Konferencji naukowej "Przenikanie się kultur: Polska, Białoruś, Ukraina, Litwa".

Gratulacje
Iwona Płóciennik