ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI

adasglowa m

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI
Zapraszamy gimnazjalistów i licealistów do wzięcia udziału w XXI Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Adama Mickiewicza. Oto regulamin konkursu:

 

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO IMIENIA ADAMA MICKIEWICZA

 1. Do konkursu zapraszamy każdego ucznia szkoły ponadgimnazjalnej i gimnazjalnej z Polski.

 2. Do 28. lutego 2018 r. na adres II LO w Słupsku należy przesłać w czterech egzemplarzach, nigdzie dotąd niepublikowany wiersz, cykl wierszy (do 3 utworów) lub utwór prozą (opowiadanie, nowela) na dowolny temat.

 3. Praca konkursowa pisana prozą nie może przekroczyć 4 stron maszynopisu znormalizowanego (czcionka – 12, odstęp 1,5).

 4. Praca powinna być opatrzona godłem (pseudonimemnie rysunkiem) autora.

 5. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, zawierającą informacje o autorze (imię i nazwisko, adres autora, numer telefonu autora, adres mailowy autora, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, nazwa szkoły, adres szkoły, numer telefonu do szkoły oraz adres mailowy placówki).

 6. Prace oraz koperty z godłem należy umieścić w jednej kopercie z napisem „Konkurs Literacki im. Adama Mickiewicza” oraz w zależności od kategorii dopisać: POEZJA/PROZA.

 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej II LO w Słupsku http://lo2.slupsk.pl/ - do 23. marca 2018 r.

 8. Nagrodzeni uczniowie zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie uroczystości wręczenia nagród.

 9. Organizator konkursu nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników konkursu oraz ich opiekunów w związku z finałem konkursu.

 10. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania utworów konkursowych, np. w celu publikacji. 
 1. Adres do korespondencji:

  II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
  im. Adama Mickiewicza

  76-200 Słupsk ul. Mickiewicza 32 
  z dopiskiem Konkurs Literacki im. Adama Mickiewicza
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. (59) 84 24 894 - centrala automatyczna
  0 – sekretariat 

 2. Osoba odpowiedzialna za konkurs: Bożena Gajdzis. 

 3. Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
// ułatwienia dla niepełnosprawnych //konic ułatwień