II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2017”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

logo Szloly Kompetencji Przyszlosci

Mickiewicz w Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości

 II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku znalazło się na 34 miejscu w II Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości wydanym przez Fundację Social Wolves pod patronatem medialnym. „Rzeczypospolitej”. W porównaniu z zeszłoroczną edycją jest to awans o 115 pozycji. Ranking uwzględnia 150 placówek o najlepszych rezultatach spośród 1109 szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie zarejestrowali udział na portalu olimpiady „Zwolnieni z Teorii” w roku szkolnym 2015/16.

Więcej: http://www.zwolnienizteorii.pl/docs/ranking-2016.pdf

Gala Finałowa "Młodego Innowatora"

IWIS Podczas Gali Finałowej "Młodego Innowatora" w gmachu MEN w Warszawie nasi uczniowie zostali uhonorowani nie tylko nagrodami rzeczowymi za zajęcie III miejsca w kraju. Adrian Pluto-Prądzyński i Wojciech Zacharski otrzymali też zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2017. International Warsaw Inwention Show- IWIS- to największa w Polsce wystawa międzynarodowa zajmująca się promowaniem wynalazczości i innowacji.

W tym roku odbędzie się w dniach 9-11 X 2017 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Warszawie.

Gratulujemy.

Opiekunami naukowymi uczniów są: Romuald Jakowczyk i Grażyna Linder.

20170605 123559

*/