foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza70lecie nowe

zlota tarcz 2019 70 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 23.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://zwolnienizteorii.pl/ranking/ranking-2019

 

Ogólnopolski Konkurs „MŁODY INNOWATOR”

Młody Innowator Rozstrzygnięta została XII edycja trzystopniowego Ogólnopolskiego Konkursu   „MŁODY INNOWATOR”, który jest organizowany przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,  Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Towarzystwo Kultury Technicznej pod hasłem:  „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”. Konkurs objęty jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Jury Konkursu zadecydowało, że zdobywcami I Miejsca w Polsce, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, został zespół z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku w składzie: Błażej Smorawski i Kacper Ostrowski za pracę pt. „Urządzenie tłumiące dźwięki, drażniące mizofoników, przy użyciu algorytmów wykorzystujących uczenie maszynowe”. Praca składa się z dwóch części- teoretycznej oraz praktycznej (m.in.wykonanie prototypu urządzenia).

Opiekunem zespołu jest Krzysztof Kaluga.

Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się 3 czerwca w siedzibie MEN przy Al. Jana Chrystiana Szucha w Warszawie.

Prace laureatów będą staraniem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów prezentowane podczas międzynarodowej wystawy „IWIS (International Warsaw Invention Show)” organizowanej 14-16-X-2019r. w Warszawie oraz na światowych wystawach wynalazków. 

Serdecznie gratulacje.