foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


zlota tarcz 2019 70 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 23.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://zwolnienizteorii.pl/ranking/ranking-2019

 

Ogłoszenie wyników konkursu z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

dbi 05 lutego obchodzony był Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) i z tej okazji uczniowie II LO zostali zaproszeni do udziału w konkursie na komiks lub prezentację Sway.  W odpowiedzi otrzymaliśmy różnorodne i ciekawe prace przygotowane przez zespoły klasowe.

Przy ocenie prac braliśmy pod uwagę Waszą kreatywność, pomysłową koncepcję, wysiłek włożony w wykonanie pracy, przekaz treści merytorycznych oraz ogólną atrakcyjność. Po wnikliwej dyskusji Jury w składzie: Przewodniczący Mariusz Domański i członkowie: Justyna Szczypek, Iwona Ziółkowska i Hanna Pawlicka (kl. II D) (Microsoft Junior Educator) przyznało następujące nagrody:

  • I miejsce – klasa II B za oryginalny komiks w stylu Manga w języku angielskim
  • II miejsce – klasa I B za połączenie komiksu z ulotką o bezpieczeństwie w Internecie
  • III miejsce – klasa I C za pomysłowe wykorzystanie postaci pop kultury

Serdecznie gratulujemy! Przypominamy, że nagrodą dla zdobywców I miejsca jest dzień z dyrektorem