ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Ogłoszenie wyników konkursu z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu

dbi 05 lutego obchodzony był Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) i z tej okazji uczniowie II LO zostali zaproszeni do udziału w konkursie na komiks lub prezentację Sway.  W odpowiedzi otrzymaliśmy różnorodne i ciekawe prace przygotowane przez zespoły klasowe.

Przy ocenie prac braliśmy pod uwagę Waszą kreatywność, pomysłową koncepcję, wysiłek włożony w wykonanie pracy, przekaz treści merytorycznych oraz ogólną atrakcyjność. Po wnikliwej dyskusji Jury w składzie: Przewodniczący Mariusz Domański i członkowie: Justyna Szczypek, Iwona Ziółkowska i Hanna Pawlicka (kl. II D) (Microsoft Junior Educator) przyznało następujące nagrody:

  • I miejsce – klasa II B za oryginalny komiks w stylu Manga w języku angielskim
  • II miejsce – klasa I B za połączenie komiksu z ulotką o bezpieczeństwie w Internecie
  • III miejsce – klasa I C za pomysłowe wykorzystanie postaci pop kultury

Serdecznie gratulujemy! Przypominamy, że nagrodą dla zdobywców I miejsca jest dzień z dyrektorem

// ułatwienia dla niepełnosprawnych //konic ułatwień