ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

SPOTKANIE Z KURATOREM SĄDOWYM

kurator sadowy  

Klasa 3bg 23 maja uczestniczyła podczas lekcji wychowawczej w spotkaniu z kuratorem sądowym Panią Dorotą Wiśniewską. Pani kurator w przystępny i ciekawy sposób przedstawiła młodzieży prawa i obowiązki wynikające z bycia uczniem, dzieckiem, obywatelem. Pani kurator omówiła również zadania związane ze specyfiką wykonywanej pracy. Kuratorzy sądowi, sprawując nadzór nad nieletnim, organizują i prowadzą działania mające na celu pomoc nieletniemu w zmianie nagannych zachowań i postaw, w kierunku postaw społecznie akceptowanych. Lekcja była bardzo pouczająca, młodzież zadawała mnóstwo pytań dotyczących przeróżnych spraw. Na koniec spotkania Pani Wiśniewska życzyła młodzieży, by spotykali się tylko w takich okolicznościach jak dzisiaj.

Organizator spotkania

// ułatwienia dla niepełnosprawnych //konic ułatwień