ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Warto mediować!

centrum mediacji Maja Bierka, Marta Depta, Maja Kowalczyk, Kamila Telakowska i Martyna Zakonek, uczennice klas pierwszych LO, od 11 października br. uczestniczyły w cyklu szkoleń ”Mediacja - przeciwdziałanie agresji - rozwiązujemy spory bez przemocy", realizowanego w ramach programu profilaktycznego Urzędu Miasta w Słupsku. Szkolenie zorganizowali i poprowadzili mediatorzy Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Słupsku. Szkolenie obejmowało 25 godzin zajęć i warsztatów z komunikacji, rozumienia konfliktu i sposobów jego rozwiązywania, symulacji negocjacji i mediacji. Uczennice chętnie uczestniczyły w każdym ze spotkań i nabyły praktyczne i przydatne umiejętności.

19 grudnia br. odbyło się podsumowanie szkolenia. Uczestnicy otrzymali świadectwo ukończenia szkolenia i otrzymały tytuł mediatorów mediacji rówieśniczych. Dziewczyny miały okazję spotkać się z sędzią Sądu Rejonowego w Słupsku Wydział Rodzinny i Nieletnich, Panią Olgą Kurowską, a co najważniejsze spróbować swoich sił w roli mediatora.

Dziewczyny postanowiły kontynuować swoją przygodę z mediacjami w Klubie Młodego Mediatora. Pierwsze spotkanie już 3 stycznia 2017 r.

Opiekunka mediatorek mediacji rówieśniczych: Dorota Kłos

// ułatwienia dla niepełnosprawnych //konic ułatwień