ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Porozumienie z Polskim Centrum Mediacji Oddział w Słupsku

PolskieCentrumMediacji W dniu 11 grudnia br. w imieniu II LO w Słupsku dyrektor szkoły Pan Mariusz Domański podpisał porozumienie o współpracy ze słupskim oddziałem Polskiego Centrum Mediacji, reprezentowanym przez Panią Marię Adkonis, prezes oddziału w Słupsku. Celem porozumienia jest umożliwienie uczniom liceum, nauczycielom oraz rodzicom uczniów poznanie szeroko rozumianej idei mediacji oraz edukacja w zakresie sprawiedliwości naprawczej i mediacji, profilaktyki konfliktów i przeciwdziałania przemocy i agresji.

W ramach współpracy uczniowie wszystkich klas pierwszych liceum uczestniczyli w lekcjach mediacyjnych, przeprowadzonych przez mediatora. Liczymy też na wsparcie instytucjonalne dla mediatorów mediacji rówieśniczych, działających w II LO w Słupsku.

Opiekun mediatorów mediacji rówieśniczych w II LO w Słupsku: Dorota Kłos

// ułatwienia dla niepełnosprawnych //konic ułatwień