foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


zlota tarcz 2019 70 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 23.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://zwolnienizteorii.pl/ranking/ranking-2019

 

Porozumienie z Polskim Centrum Mediacji Oddział w Słupsku

PolskieCentrumMediacji W dniu 11 grudnia br. w imieniu II LO w Słupsku dyrektor szkoły Pan Mariusz Domański podpisał porozumienie o współpracy ze słupskim oddziałem Polskiego Centrum Mediacji, reprezentowanym przez Panią Marię Adkonis, prezes oddziału w Słupsku. Celem porozumienia jest umożliwienie uczniom liceum, nauczycielom oraz rodzicom uczniów poznanie szeroko rozumianej idei mediacji oraz edukacja w zakresie sprawiedliwości naprawczej i mediacji, profilaktyki konfliktów i przeciwdziałania przemocy i agresji.

W ramach współpracy uczniowie wszystkich klas pierwszych liceum uczestniczyli w lekcjach mediacyjnych, przeprowadzonych przez mediatora. Liczymy też na wsparcie instytucjonalne dla mediatorów mediacji rówieśniczych, działających w II LO w Słupsku.

Opiekun mediatorów mediacji rówieśniczych w II LO w Słupsku: Dorota Kłos