foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza70lecie nowe

zlota tarcz 2019 70 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 23.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://zwolnienizteorii.pl/ranking/ranking-2019

 

Oswoić bakcyla

Dzuma 07 "Dżuma" Alberta Camus zaliczana jest do powieści parabolicznych, czyli takich, które do najłatwiejszych i najbardziej lubianych nie należą. Jak zatem oswoić "bakcyla"? Jak sprawić, by "nigdy nie umarł"?
Zgodnie z ideą francuskiego noblisty postanowiliśmy być ze sobą... szczerzy i zajrzeć w głąb siebie. Panel dyskusyjny w entourage' u koców i poduszek okazał się strzałem w dziesiątkę. Zdecydowanie łatwiej było podjąć rozmowy na trudne egzystencjalne zagadnienia, których - jak się okazało - zagorzałym fanem jest dyrektor Warcisław Machura. Pogłębienie myśli Sartre' a i zainteresowanie człowiekiem jako obiektem obserwacji znalazło kontynuację na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości. Cieszy fakt korelacji międzyprzedmiotowej teoretycznie tylko - jak widać - nieprzystawalnej.


"Jest rzeczą równie rozsądną ukazać jakiś rodzaj uwięzienia przez inny, jak ukazać coś, co istnieje rzeczywiście, przez coś, co nie istnieje".

Dominika Korzeniowska-Gudyn

Dzuma 01   Dzuma 02

Dzuma 03   Dzuma 04

Dzuma 05   Dzuma 06

Dzuma 08   Dzuma 09

Dzuma 10   Dzuma 11

Dzuma 12   Dzuma 13

Dzuma 14