foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


zlota tarcz 2019 70 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 23.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://zwolnienizteorii.pl/ranking/ranking-2019

 

Spektakl "Bagno"

W środę 26 września br. uczniowie klas pierwszych liceum wraz z opiekunami p. Justyną Szczypek, p. Beatą Szlom, p. Dominiką Korzeniowską-Gudyn i p. Beatą Piłką udali się do teatru ,,Rondo", by obejrzeć spektakl w reżyserii Katarzyny Sygitowicz Sierosławskiej pt. ,,Bagno". Tematem przedstawionym przez aktorki - absolwentki naszego Liceum: Hannę Podskarbi i  Aleksandrę Stoltz  były uzależnienia od narkotyków, czyli ich przyczyny, przebieg oraz skutki. Przedstawiona historia nawiązywała do słynnej książki pt. "My dzieci z dworca Zoo." Po występie rozpoczęła się dyskusja na temat m.in.  dostępności substancji psychoaktywnych, w której wzięły udział również opiekunka grupy teatralnej oraz specjalistka terapii uzależnień. Uczniowie chętnie odpowiadali na zadawane pytania i wspólnie z prowadzącymi doszli do wniosku w sprawie legalizacji marihuany, uznano, że powinna być legalna w przypadkach leczniczych. Nawiązano również do kwestii szkodliwej działalności dopalaczy. Wysłuchiwano i wyciągano wnioski z argumentów osób o innych poglądach na ten temat. Była to świetna okazja na zestawienie opinii różnych opinii. Po spektaklu kilkoro uczniów zainteresowało się również zapisaniem na zajęcia teatralne prowadzone w "Rondzie".