ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Debata społeczna

26 marca 2018 r., w auli szkoły, uczniowie klas II uczestniczyli w debacie społecznej zorganizowanej przez Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku oraz Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku na temat poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym mieście. 

Spotkanie z uczniami realizuje jedno z priorytetowych zadań Policji, jakim jest zacieśnianie współpracy z lokalną społecznością. 

Celem debaty było Zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami szeroko pojętego bezpieczeństwa w ruchu drogowym w aspekcie edukacji młodych osób. 

Podczas spotkania poruszono tematy:  

1. Przenikanie się ról uczestników ruchu drogowego,(pieszy kierowca 

2. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego  czyli piesi i rowerzyści w kontekście zagrożeń ze strony „zmotoryzowanych” 

3. Jak zostać kierowcą czyli podstawowe informacje dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania w kontekście zagrożeń wynikających z jazdy bez uprawnień, 

4. Zasady szkolenia i egzaminowania-dyskusja prelegentów:  

   a) Henryk Grządzielski Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, 

   b) Janusz Drop    Instruktor nauki jazdy ze szkoły” Plus” 

5. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – omówienie aplikacji i analiza wybranych zagrożeń z zakresu BRD

// ułatwienia dla niepełnosprawnych //konic ułatwień