foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


zlota tarcz 2019 70 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 23.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://zwolnienizteorii.pl/ranking/ranking-2019

 

Debata społeczna

26 marca 2018 r., w auli szkoły, uczniowie klas II uczestniczyli w debacie społecznej zorganizowanej przez Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku oraz Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku na temat poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym mieście. 

Spotkanie z uczniami realizuje jedno z priorytetowych zadań Policji, jakim jest zacieśnianie współpracy z lokalną społecznością. 

Celem debaty było Zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami szeroko pojętego bezpieczeństwa w ruchu drogowym w aspekcie edukacji młodych osób. 

Podczas spotkania poruszono tematy:  

1. Przenikanie się ról uczestników ruchu drogowego,(pieszy kierowca 

2. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego  czyli piesi i rowerzyści w kontekście zagrożeń ze strony „zmotoryzowanych” 

3. Jak zostać kierowcą czyli podstawowe informacje dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania w kontekście zagrożeń wynikających z jazdy bez uprawnień, 

4. Zasady szkolenia i egzaminowania-dyskusja prelegentów:  

   a) Henryk Grządzielski Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, 

   b) Janusz Drop    Instruktor nauki jazdy ze szkoły” Plus” 

5. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – omówienie aplikacji i analiza wybranych zagrożeń z zakresu BRD