foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


zlota tarcz 2019 70 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 23.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://zwolnienizteorii.pl/ranking/ranking-2019

 

Słupsk i Ustka miastami bez nienawiści

1 „Słowa ranią…” to tytuł wystawy, którą w ramach kampanii: Słupsk i Ustka miastami bez nienawiści w dn. 26.02 – 13.03. 2018r możemy podziwiać w naszej szkole.

Prezentowana wystawa przedstawia sylwetki mieszkańców Słupska i Ustki, którzy na co dzień spotykają się z mową nienawiści z powodu ich cech fizycznych, przynależności do określonych grup społecznych, poglądów religijnych, trudnych sytuacji życiowych i innych. Prace przedstawiają sylwetki osób, które są adresatami mowy nienawiści. Hejt stygmatyzuje te osoby, nie pozwala na swobodne funkcjonowanie w środowisku, ogranicza powodując osamotnienie. Celem wystawy jest zwrócenie uwagi na powszechne prawo poszanowania wolności i godności człowieka. Kampania powstała w celu szerzenia świadomości na temat przestrzegania praw człowieka.

Autorom prac zależy na zwróceniu uwagi lokalnych społeczności na nasilający się problem mowy nienawiści, braku lub niewłaściwej komunikacji, prowadzących do degradacji społecznej.

Zdjęcia zostały wykonane przez Michała Giedrojcia, słupszczanina, artystę, fotografa, absolwenta Fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

2   SAM 0689

SAM 0691   SAM 0693

SAM 0694   SAM 0696

SAM 0697   SAM 0698

SAM 0699   SAM 0700

SAM 0701   SAM 0705

 

SAM 0706   SAM 0707