foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


zlota tarcz 2019 70 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 23.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://zwolnienizteorii.pl/ranking/ranking-2019

 

Maraton Pisania Listów

maraton Dobro to jedna z niewielu rzeczy, która wraca, gdy się ją daje. Bezinteresowna pomoc w dzisiejszych czasach nie jest często spotykanym zjawiskiem, a mimo to uczniowie II Liceum potrafią wyciągnąć dłoń do drugiego człowieka, nie oczekując niczego w zamian.

7 grudnia 2017 roku klasa 2D LO wraz z wychowawcą prof. Marią Rządkowską zorganizowała drugi w murach tej szkoły Maraton Pisania Listów. Akcja objęta patronatem pozarządowej organizacji Amnesty International polegała na podpisaniu listów, których treść nawoływała do uwolnienia więźniów politycznych z krajów całego świata. Pozbawienie wolności jest jedynie przejawem łamania praw człowieka. By pomóc w uwolnieniu ofiar niesprawiedliwego traktowania, ambasady krajów przetrzymujących skazańców rokrocznie zasypywane są milionami listów z prośbą o ułaskawienie.

Akcje Amnesty International mają na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na problem łamania praw człowieka i podejmowanie działań mających temu zapobiec. Jesteśmy dumni, że drugi raz mogliśmy wspomóc to globalne przedsięwzięcie i przyczynić się do uratowania skazańców. Uczniowie z ogromną aprobatą wsparli wydarzenie – udało nam się zaadresować 1685 kopert z listami do 10 krajów, m.in. do Bangladeszu, Turcji, Jamajki czy Chin.

Serdecznie dziękujemy całej społeczności szkolnej za pomoc i mamy nadzieję, że udział w przyszłorocznej edycji pozwoli na uratowanie z niewoli kolejnych niesłusznie skazanych!

Klasa 2D LO

maraton1   maraton2