foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza70lecie nowe

zlota tarcz 2019 70 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 23.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://zwolnienizteorii.pl/ranking/ranking-2019

 

Wydarzenie pt.„Porozmawiajmy o młodych”

agenda wydarzenia 28 sierpnia w godzinach 15:00-19:00 w Urzędzie Miasta Słupska odbędzie się wydarzenie pt.28 sierpnia w godzinach 15:00-19:00 w Urzędzie Miasta Słupska odbędzie się wydarzenie pt.„Porozmawiajmy o młodych” organizowane przez nowo powstałe stowarzyszenie “Yes!YOUth Can”.

Inicjatywa ta, skierowana „od młodych dla młodych”, ma na celu zwiększenie ich udziału wdebacie publicznej. Grupa pragnie też stworzyć środowisko do efektywnej komunikacji dlaaktywnej oraz chętnej do zaangażowania w sprawy społeczne młodzieży.

Podczas spotkania w Słupsku, uczestnicy wspólnie zastanowią się nad wykorzystaniempotencjału młodych ludzi oraz ich sytuacją w polskim i europejskim społeczeństwie.W formie czterech tematycznych paneli dyskusyjnych, zostaną poruszone kwestie związane zUnią Europejską, edukacją, biznesem oraz aktywnością społeczną.

W każdym z paneli, poza specjalistami i autorytetami opinii publicznej w danej dziedzinie,wezmą udział zaangażowane społecznie osoby w wieku 15-24 lat. Gośćmi specjalnymiwydarzenia będą m.in. posłanka do Parlamentu Europejskiego IX kadencji MagdalenaAdamowicz, radna Sejmiku Województwa Pomorskiego Danuta Wawrowska, Ekspert TeamEurope Rafał Kuligowski oraz brokerka eksportowa w Agencji Rozwoju PomorzaAleksandra Harasiuk.

Zaproszenie na spotkanie skierowane jest do wszystkich osób kibicujących młodym ludziom,zainteresowanych rozwijaniem ich potencjału oraz chętnych do aktywnego wspieraniaspołeczeństwa obywatelskiego w Polsce.