ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+ 48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Wydarzenie pt.„Porozmawiajmy o młodych”

agenda wydarzenia 28 sierpnia w godzinach 15:00-19:00 w Urzędzie Miasta Słupska odbędzie się wydarzenie pt.28 sierpnia w godzinach 15:00-19:00 w Urzędzie Miasta Słupska odbędzie się wydarzenie pt.„Porozmawiajmy o młodych” organizowane przez nowo powstałe stowarzyszenie “Yes!YOUth Can”.

Inicjatywa ta, skierowana „od młodych dla młodych”, ma na celu zwiększenie ich udziału wdebacie publicznej. Grupa pragnie też stworzyć środowisko do efektywnej komunikacji dlaaktywnej oraz chętnej do zaangażowania w sprawy społeczne młodzieży.

Podczas spotkania w Słupsku, uczestnicy wspólnie zastanowią się nad wykorzystaniempotencjału młodych ludzi oraz ich sytuacją w polskim i europejskim społeczeństwie.W formie czterech tematycznych paneli dyskusyjnych, zostaną poruszone kwestie związane zUnią Europejską, edukacją, biznesem oraz aktywnością społeczną.

W każdym z paneli, poza specjalistami i autorytetami opinii publicznej w danej dziedzinie,wezmą udział zaangażowane społecznie osoby w wieku 15-24 lat. Gośćmi specjalnymiwydarzenia będą m.in. posłanka do Parlamentu Europejskiego IX kadencji MagdalenaAdamowicz, radna Sejmiku Województwa Pomorskiego Danuta Wawrowska, Ekspert TeamEurope Rafał Kuligowski oraz brokerka eksportowa w Agencji Rozwoju PomorzaAleksandra Harasiuk.

Zaproszenie na spotkanie skierowane jest do wszystkich osób kibicujących młodym ludziom,zainteresowanych rozwijaniem ich potencjału oraz chętnych do aktywnego wspieraniaspołeczeństwa obywatelskiego w Polsce.