ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Mickiewicz najlepszy nie tylko w nauce…

dyplom zwolnieni z teorii

Z satysfakcją informuję, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku zajęło 23 miejscu w kraju i 1 w województwie pomorskim w ogólnopolskiej Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. To kolejne tegoroczne wyróżnienie dla szkoły - Złota Tarcza w prestiżowym Rankingu Perspektywy 2019.

Wyniki rankingu zostały ogłoszone na uroczystej Gali 24 kwietnia 2019 w Warszawie. Trzydzieści najlepszych szkół otrzymało dyplomy z rąk przedstawicieli największego biznesu i instytucji publicznych.

W roku szkolnym 2018/19 ponad 15 tysięcy uczniów zainicjowało swój autorski projekt społeczny  w praktycznej ogólnopolskiej olimpiadzie Zwolnieni z Teorii.

Uczniowie, w całym kraju, zrealizowali łącznie ponad 550 projektów, które przyniosły korzyść 8 mln Polaków. Były to prawdziwe kampanie społeczne, wydarzenia publiczne, zbiórki charytatywne czy projekty technologiczne. Ranking przedstawia 150 najbardziej zaangażowanych szkół, których uczniowie  najlepiej poradzili sobie z wyzwaniem zarządzania projektem, autoprezentacji czy pracy w zespole.  To kompetencje przyszłości, które pozwolą im nie tylko poradzić sobie na rynku pracy i w dorosłym  życiu. Ranking Zwolnieni z Teorii docenia te szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu  i rozwojowi kompetencji praktycznych uczniów.

Uczniowie działając dla innych, zdobywają kompetencje potrzebne w pracy i prawdziwym życiu - współpracy, zarządzania swoim czasem i budżetem, rozwiązywania problemów. Korzystają przy tym z autorskiej adaptacji metody Project-based learning, która stosowana jest także na Harvardzie. Przy okazji uczestnicy zdobywają międzynarodowe certyfikaty pomagające dostać wymarzoną pracę lub dostać się na studia za granicą.

Uczestnicy olimpiady działają w zespołach i mają za zadanie zrealizowanie własnego projektu społecznego, czyli lokalnej inicjatywy zmieniającej otoczenie na lepsze. Wspierają ich w tym materiały umieszczone na naszej platformie internetowej. Na platformie uzupełniają też, według harmonogramu, informacje o realizacji kolejnych działań, które przybliżają ich do zrealizowania projektu. Każdy uczestnik, który ukończy projekt zostaje finalistą olimpiady.  

 Ranking Zwolnieni z Teorii 2019

 

// ułatwienia dla niepełnosprawnych //konic ułatwień