foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


zlota tarcz 2019 70 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 23.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://zwolnienizteorii.pl/ranking/ranking-2019

 

Porozumienie z Polskim Centrum Mediacji Oddział w Słupsku

pcm logo212 października 2018 r. Dyrektor II LO w Słupsku Pan Mariusz Domański  zawarł porozumienie z Polskim Centrum Mediacji Oddział w Słupsku reprezentowanym przez Panią Prezes Marię Adkonis w sprawie współpracy i objęcia opieką merytoryczną Liceum przez PCM. Dzięki Centrum Mediacji uczniowie, nauczyciele oraz rodziny uczniów mają możliwość  poznania szeroko rozumianej idei mediacji, a także będą edukowani w zakresie sprawiedliwości naprawczej i mediacji, profilaktyki konfliktów i przeciwdziałania przemocy i agresji. W ramach porozumienia powołuje się Szkolny Klub Mediatora, którego koordynatorem jest Pani Dorota Kłos. W ramach porozumienia w klasach pierwszych zostaną przeprowadzone lekcje mediacyjne a w każdą środę od 14.00 do 15.00 można udać się na konsultację do profesjonalnego mediatora po poradę i pomoc. Jest to już kolejne porozumienie zawarte między II LO a Polskim Centrum Mediacji i na pewno będzie kontynuowane przez kolejne lata.