ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Porozumienie z Polskim Centrum Mediacji Oddział w Słupsku

pcm logo212 października 2018 r. Dyrektor II LO w Słupsku Pan Mariusz Domański  zawarł porozumienie z Polskim Centrum Mediacji Oddział w Słupsku reprezentowanym przez Panią Prezes Marię Adkonis w sprawie współpracy i objęcia opieką merytoryczną Liceum przez PCM. Dzięki Centrum Mediacji uczniowie, nauczyciele oraz rodziny uczniów mają możliwość  poznania szeroko rozumianej idei mediacji, a także będą edukowani w zakresie sprawiedliwości naprawczej i mediacji, profilaktyki konfliktów i przeciwdziałania przemocy i agresji. W ramach porozumienia powołuje się Szkolny Klub Mediatora, którego koordynatorem jest Pani Dorota Kłos. W ramach porozumienia w klasach pierwszych zostaną przeprowadzone lekcje mediacyjne a w każdą środę od 14.00 do 15.00 można udać się na konsultację do profesjonalnego mediatora po poradę i pomoc. Jest to już kolejne porozumienie zawarte między II LO a Polskim Centrum Mediacji i na pewno będzie kontynuowane przez kolejne lata.

// ułatwienia dla niepełnosprawnych //konic ułatwień