ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Nasza szkoła w Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw

Rok 2020 - 179 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących; 9 miejsce w Województwie Pomorskim; 65 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Olimpijskich; 208 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących

O nas

Jesteśmy szkołą odpowiadającą na potrzeby absolwentów szkół podstawowych, którzy wyróżniają się pracowitością, uczciwością, ambicją i wytrwałością w dążeniu do realizacji postawionych sobie celów. Skuteczność naszej pracy z taką młodzieżą potwierdzają osiągnięcia uczniów „Mickiewicza”: tytuły laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Więcej

Dlaczego my

Złota Szkoła 2020

Jesteśmy wśród najlepszych liceów w Polsce

Wysoko w rankingach

Znajdziesz nas w rankingach

Erasmus+

Jesteśmy obecni w programie Unii Europejskiej od 2017 roku

Szkolny Klub Wolontariusza

Działamy na rzecz społeczeństwa

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. gospodarczych

DYREKTOR II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. A. MICKIEWICZA W SŁUPSKU
ul. Mickiewicza 32, 76-200 Słupsk

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

........ specjalista ds. gospodarczych – w wymiarze pełnego etatu .............
(nazwa stanowiska pracy, wymiar zatrudnienia)

1.Wymagania niezbędne
a) wykształcenie co najmniej średnie o odpowiedniej specjalności (ekonomicznej lub budowlanej), umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku specjalisty ds. gospodarczych:
• wykształcenie wyższe i co najmniej 2 letni staż pracy,
• wykształcenie średnie i co najmniej 6 letni staż pracy.
b) obywatelstwo polskie,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku specjalisty ds. gospodarczych,
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) nieposzlakowana opinia.

Czytaj więcej...

Gratulacje od Pani Prezydent

Gratulacje Pani Prezydent

List od Pani Prezydent

List od Pani Prezydent

Kolejne podziękowania

Podziekowanie za udzial w Festiwalu

XXI Konkurs im. Małgorzaty Dominiak

W  XXI Konkursie im. Małgorzaty Dominiak dla najlepszego ucznia-biologa z liceów ogólnokształcących Województwa Pomorskiego  dwie uczennice II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku zdobyły czołowe miejsca:

Nagrodę I stopnia otrzymała  Julia Kalinowska - tegoroczna absolwentka

Nagrodę II stopnia Olga Kowalska - uczennica klasy drugiej

Obie uczennice przygotowywała mgr Iwona Andrzejewska

Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w drugiej połowie września. 

Podziękowania

ulotka oferta duzan

70

LAT

38

Nauczycieli

445

Uczniów

8663

Absolwentów

Aktualny PLAN LEKCJI

Więcej

KALENDARZ pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020

Więcej Button

FACEBOOK Oficjalna strona naszego liceum

Więcej

Aktualny ZESTAW PODRĘCZNIKÓW obowiązujących w naszym liceum

Więcej DE; ?>

GALERIA ZDJĘĆ. Fotografie gromadzone nieprzerwanie od kilku lat. Dzisiaj jest to już zbiór kilkudziesięciu tysięcy pozycji.

Więcej

Od kilku lat szkoła prowadzi statystyki dotyczące późniejszych LOSÓW ABSOLWENTÓW, którzy opuścili jej mury. Dzięki temu mamy możliwość obserwowania, jakie uczelnie wybierają nasi byli wychowankowie. Losy absolwentów to fascynująca lektura (o ile ktoś lubi wykresy)

Więcej
// ułatwienia dla niepełnosprawnych //konic ułatwień