ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Nasza szkoła w Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw

Rok 2020 - 179 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących; 9 miejsce w Województwie Pomorskim; 65 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Olimpijskich; 208 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących

O nas

Jesteśmy szkołą odpowiadającą na potrzeby absolwentów szkół podstawowych, którzy wyróżniają się pracowitością, uczciwością, ambicją i wytrwałością w dążeniu do realizacji postawionych sobie celów. Skuteczność naszej pracy z taką młodzieżą potwierdzają osiągnięcia uczniów „Mickiewicza”: tytuły laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Więcej

Dlaczego my

Złota Szkoła 2020

Jesteśmy wśród najlepszych liceów w Polsce

Wysoko w rankingach

Znajdziesz nas w rankingach

Erasmus+

Jesteśmy obecni w programie Unii Europejskiej od 2017 roku

Szkolny Klub Wolontariusza

Działamy na rzecz społeczeństwa

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: SPECJALISTA DS. GOSPODARCZYCH

DYREKTOR
II Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza w Słupsku
ul. Adama Mickiewicza 32, 76-200 Słupsk

ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze:

SPECJALISTA DS. GOSPODARCZYCH w wymiarze pełnego etatu

Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

1. Wymagania niezbędne:

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych
  lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku specjalisty

  ds. gospodarczych,

 1. wykształcenie co najmniej średnie o odpowiedniej specjalności (ekonomicznej lub technicznej), co najmniej 1 rok w jednostkach administracji publicznej na pokrewnym stanowisku,

umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku specjalisty ds. gospodarczych:

Czytaj więcej...

Promocja książki "Słupska ścieżka patriotyczna" autorstwa Wojciecha Skóry i Warcisława Machury

Sala Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. Warcisław Machura opowiada o swojej książce zgromadzonej młodzieży.  22 czerwca 2022 r. w gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku odbyła się promocja książki poświęconej słupskim miejscom pamięci wydanej przez fundację Imperio p. Piotra Sikorskiego. Uczestniczyła w niej grupa uczniów z naszej Szkoły.
Książka jest sumą informacji o istniejących w Słupsku pomnikach, tablicach, głazach, muralach przechowujących pamięć o losach Polski, Pomorza, Słupska i ich mieszkańców. Pomników wznoszonych ku upamiętnieniu Polaków, Niemców, Żydów, Ukraińców.
Tworzą one zbiorowy obraz niełatwej, skomplikowanej historii Pomorza, tych Kresów najpierw Niemiec, a teraz Polski. Kresów na których jak zawsze tworzy się społeczeństwo otwarte, tolerancyjne, czerpiące z wielu tradycji, religii, narodów.

Podziękowania - Pociąg do kultury

Podziękowania - projekt Pociąg do kultury

Gromkie brawa dla Ady

Dyplom  

Z ogromną radością pragnę przekazać dobrą wiadomość: Adrianna Szmigiero, uczennica klasy 3c i wolontariuszka Szkolnego Klubu Wolontariusza "Micek i przyjaciele" została uhonorowana wyróżnieniem w kategorii "Ósemka" w XXVIII edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków "8 WSPANIAŁYCH". Ada otrzymała dyplom i nagrodę z rąk Prezydentki Słupska, pani Krystyny Danileckiej – Wojewódzkiej i Starosty Powiatu Słupskiego, pana Pawła Lisowskiego.

Ado, dziękuję za Twoje zaangażowanie, pogodę ducha i wielkie serce.

Opiekunka: Dorota Kłos

Moment wręczenia dyplomu oraz nagrody przez Panią Prezydentkę Słupska Adrianie Szmigiero

72

LAT

38

Nauczycieli

426

Uczniów

8895

Absolwentów

Aktualny PLAN LEKCJI

Więcej

KALENDARZ pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Więcej Button

FACEBOOK Oficjalna strona naszego liceum

Więcej

Aktualny ZESTAW PODRĘCZNIKÓW obowiązujących w naszym liceum

Więcej DE; ?>

GALERIA ZDJĘĆ. Fotografie gromadzone nieprzerwanie od kilku lat. Dzisiaj jest to już zbiór kilkudziesięciu tysięcy pozycji.

Więcej

Od kilku lat szkoła prowadzi statystyki dotyczące późniejszych LOSÓW ABSOLWENTÓW, którzy opuścili jej mury. Dzięki temu mamy możliwość obserwowania, jakie uczelnie wybierają nasi byli wychowankowie. Losy absolwentów to fascynująca lektura (o ile ktoś lubi wykresy)

Więcej