ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Absolwent na medal

Przemysław Rogiński tegoroczny absolwent naszej szkoły zakończył edukację ze średnią ocen 5,31. Zdobył również 10 tytułów laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad i konkursów.
Swoimi osiągnięciami zwrócił na siebie uwagę lokalnej prasy, skutkiem czego ukazał się 10 maja artykuł w Głosie Pomorza pt. "Nie jestem cyborgiem".
Artykuł został napisany przez Zbigniewa Mareckiego pracującego kilka lat temu w naszej szkole.

Skan.