ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

BohaterOn

Tablica na korytarzu szkolnym. Na tablicy informacje dotyczące projektu BohaterON. 23 listopada klasy pierwsze uczestniczyły w projekcie: BohaterOn. Jest to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Projekt, w realizację którego po raz kolejny włączyła się również nasza szkoła, ma edukować, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Uczniowie klas I a i I c zorganizowali krótka lekcję historii na temat Powstania Warszawskiego dla swoich rówieśników z klas pierwszych. Opowiedzieli na temat planu „Burza”, o przyczynach wybuchu powstania, godzinie „W” i pierwszych dniach zrywu, braku pomocy ze strony sojuszników, życiu codziennym w czasie powstania oraz kapitulacji powstania. Przedstawili sylwetki Powstańców żyjących do dziś. Przygotowali również ciekawe infografiki i dekorację szkoły.

kl. Ia wraz z p. Iwoną Tłuchowską
kl. Ic wraz z p. Sylwią Milczarek

Korytarz po wejściu do szkoły. Barierki przy schodach udekorowane białymi i czerwonymi balonami.   Aula szkoły. Kilkudziesięciu uczniów siedzi na krzesełkach. Na ekranie wyświetlona prezentacja.

  Aula szkoły. Na scenie dwoje uczniów. Jeden trzyma mikrofon. Na ekranie wyświetlona prezentacja.