ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+ 48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Dokumenty Stypendia

 

UWAGA !!!

PDF-y interaktywne należy pobrać, a następnie uzupełnić otwierając je w darmowym programie Adobe Acrobat Reader

 

Dokumenty do pobrania
Terminy składania wniosków  
STYPENDIUM SOCJALNE
Warunki przyznania stypendium  
Wniosek o przyznanie stypendium
Wykaz załączników do wniosku  
Regulamin Wewnątrzszkolny Komisji Socjalnej
STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW - w przygotowaniu
STYPENDIUM MINISTRA WŁAŚCIEWGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA- w przygotowaniu
STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO- w przygotowaniu
STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA- w przygotowaniu
Stypendium Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku
Wewnątrzszkolny regulamin przyznawania Stypendium Dyrektora Szkoły
za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Wniosek o przyznanie stypendium dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

(Uwaga!!! PDF interaktywny do wypełnienia elektronicznie)

 
Wyciąg z Ustawy o Systemie Oświaty
Nagroda Burmistrza Miasta Ustka za wybitne osiągnięcia szkolne

Regulamin


Wzór wniosku

 
Uchwała Rady Miasta Słupska
Uzasadnienie
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci
Zgłoszenia do programu pomocy wybitnie zdolnym
Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich
Warunki
Wniosek
Regulamin
Fundacja Darka Michalczewskiego „Równe Szanse”
Wniosek
Regulamin
Fundacja Pocztowy Dar
Wniosek
Regulamin
Fundacja Efekt Motyla
Wniosek   doc
Informacja