ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Jesteśmy szkołą dobrych praktyk


Chciałbym zachęcić Państwa do podzielenia się doświadczeniami, kreatywnością, przykładami dobrej praktyki zrealizowanymi w naszej szkole.

W szkole zrealizowane są ciekawe przedsięwzięcia, które przyczyniają się do rozwiązania konkretnych problemów, przynoszą pozytywne rezultaty. Jest to również okazja podzielenia się swoimi doświadczeniami.

Żywię nadzieję, że przedstawione przez Państwa przykłady dobrych praktyk będą inspirować innych do działania, wzbogacając ofertę edukacyjną szkoły.

Zasady zgłoszenia i publikacji przykładów dobrej praktyki
 
Do programu „Jesteśmy szkołą dobrych praktyk” można zgłaszać działania z proponowanych obszarów pracy szkoły:
  • Efekty
  • Procesy dydaktyczne i wychowawcze
  • Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym
  • Zarządzanie i nadzór pedagogiczny

W ramach programu należy przygotować prezentację multimedialną (maksymalnie 20 slajdów) przedstawiającą w dowolnej formie przykład dobrej praktyki.

Prezentacje te zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce” Jesteśmy szkołą dobrych praktyk”

Do programu każdy nauczyciel może zgłosić maksymalnie 3 przykłady dobrej praktyki w danym roku szkolnym.

Odpowiedzialność za treść w przygotowanych prezentacjach multimedialnych prezentujących dobrą praktykę, ponosi nauczyciel, który zgłasza przykład "dobrej praktyki".

Zgłoszenie przykładu dobrej praktyki jest jednocześnie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Dyrektor Szkoły
Mariusz Domański


Więcej informacji po kliknięciu na wybrany tytuł w tabeli.

Przykłady dobrych praktyk
Typ szkoły Autor Tytuł Obszar Wymaganie
Liceum Małgorzata Zamorska Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży Procesy Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych
Liceum Maciej Buławski Losy absolwentów Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów
Gimnazjum

M. Szwajkowska
M. Przygoda

Wojewódzki Konkurs Matematyczny Funkcjonowanie szkoły Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju
Liceum Maciej Buławski Losy absolwentów Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów
Liceum Jarosław Linder Mała Olimpiada Fizyczna „Gauss” Efekty Uczniowie są aktywni
Liceum Elżbieta Piekarniak, Aneta Mikucka, Krzysztof Reszka II Konkurs Matematyczny dla Gimnazjalistów KOMAT Efekty Uczniowie są aktywni
Gimnazjum Kamila Oporska Łaba ONCE UPON A TIME Funkcjonowanie szkoły Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju
Liceum Mariusz Domański EGZAMIN MATURALNY OD 2015 Procesy Procesy edukacyjne maja charakter zorganizowany
Liceum Mariusz Domański Jak uczyć, by nie spadła efektywność przygotowania do egzaminu maturalnego Procesy Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli
Gimnazjum Maria Przygoda,
Malgorzata Szwajkowska
I Matematyczny Konkurs Szkół Podstawowych Funkcjonowanie szkoły Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju
Gimnazjum Karolina Szewczyk Wojewódzki Konkurs na Komiks w Języku Angielskim Funkcjonowanie szkoły Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju
Liceum
Gimnazjum
Maria Rządkowska Ewaluacja wewnętrzna – projektowanie, metody, narzędzia Zarządzanie Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny
Liceu
Gimnazjum
Dominika Korzeniowska-Gudyn Proste i skuteczne metody oraz techniki ewaluacji  własnej pracy Procesy Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli
Liceum Maciej Buławski Konkurs „Ich weiß” Efekty Uczniowie są aktywni
Liceum
Gimnazjum
Krystyna Walner WSPÓŁPRACA Z CKiJR Procesy Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej
Liceum Krystyna Walner WSPÓŁPRACA Z WHSZ Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju
Liceum Małgorzata Korejwo Motywowanie uczniów do udziału w konkursach Procesy Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych
Liceum M. Nędzusiak Analiza wyników Egzaminu Maturalnego 2012 Efekty Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego
Gimnazjum M. Szwajkowska Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Gimnazjum nr 3 Efekty Uczniowie są aktywni
Gimnazjum K. Mielczarek Klasa zerowa Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju
Liceum A. Mikucka Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w II Liceum Efekty Uczniowie są aktywni
Gimnazjum P. Czechowski Analiza wyników Egzaminu Gimnazjalnego 2012 Efekty Analizuje się wyniki egzaminu gimnazjalnego
Liceum Maria Rządkowska Konkurs Track&Field Efekty Uczniowie są aktywni
Liceum Iwona Andrzejewska Dzień Transplantologii Efekty Uczniowie są aktywni
Liceum Iwona Płóciennik MUZEUM MEDIÓW Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Wykorzystane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju
Liceum Iwona Płóciennik CZY ZNASZ JĘZYK OJCZYSTY Efekty Uczniowie są aktywni
Liceum Elżbieta Piekarniak, Aneta Mikucka KOMAT - KONKURS
MATEMATYCZNY
Efekty Uczniowie są aktywni
Liceum Maciej Buławski Losy absolwentów Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów
// ułatwienia dla niepełnosprawnych //konic ułatwień