ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Współpraca II LO z Instytutem Prawa i Administracji AP w Słupsku

AP 14 XI klasa Ic uczestniczyła w lekcji prowadzonej przez pana dr hab. Przemysława Dąbrowskiego profesora AP i Zastępcę Dyrektora ds. Nauki Instytutu Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku na temat podstaw prawa. W ten sposób nasza szkoła rozpoczęła współpracę z Instytutem, który realizuje w szkołach województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego program zatytułowany: Propedeutyka prawa w liceach. Pracownicy Instytutu (doskonali dydaktycy, naukowcy i praktycy) prowadzą zajęcia z różnych dziedzin prawa, prezentując niezwykle ciekawe treści w formie wykładów i warsztatów. W ramach programu oferujemy zajęcia dla uczniów z:

 

  • - podstaw prawa
  • - podstaw prawa cywilnego
  • - podstaw prawa finansowego
  • - podstaw prawa podatkowego
  • - podstawa prawa handlowego
  • - podstaw prawa gospodarczego
  • - różnych warsztatów ze sporządzania pism i umów.

Czekamy na kolejne zajęcia.

// ułatwienia dla niepełnosprawnych //konic ułatwień