2b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia kR religia(202) j.niemiecki-1/6 #n2 ang3(010)
j.francuski-2/6 #fr2 fra(7)
j.rosyjski-3/6 #ro2 ang5(111)
j.włoski-4/6 #wł2 ang1(14)
j.niemiecki-5/6 #N2a niem(13)
j.hiszpański-6/6 Ru hiszp(109)
fizyka-1/2 Ka fiz1(116)
wf-2/2 #w2d sil
j.łaciński Cz pol1(15) biologia An biol(114)
2 8:50- 9:35 chemia-1/2 Do chem(9)
biologia-2/2 An biol(114)
j.niemiecki-1/6 #n2 ang3(010)
j.francuski-2/6 #fr2 fra(7)
j.rosyjski-3/6 #ro2 ang5(111)
j.włoski-4/6 #wł2 ang1(14)
j.niemiecki-5/6 #N2a niem(13)
j.hiszpański-6/6 Ru hiszp(109)
fizyka-1/2 Ka fiz1(116)
wf-2/2 #w2d sil
hist. i społ MH hist2(211) biologia An biol(114)
3 9:40-10:25 biologia-1/2 An biol(114)
chemia-2/2 Do chem(9)
j.polski Ga pol1(15) j.polski Ga pol1(15) biologia An biol(114) hist. i społ MH hist2(211)
4 10:35-11:20 j.angielski-1/2 Da mat2g(107)
j.angielski-2/2 Su ang2(201)
matematyka Pi mat3(112) j.polski Ga pol1(15) chemia Do chem(9) matematyka Pi mat3(112)
5 11:35-12:20 chemia Do chem(9) chemia-1/2 Do chem(9)
biologia-2/2 An biol(114)
fizyka Ka fiz1(116) fizyka-2/2 Ka fiz1(116) fizyka Ka fiz1(116)
6 12:30-13:15 godz.wych mat3(112) biologia-1/2 An biol(114)
chemia-2/2 Do chem(9)
j.angielski-1/2 Da mat2g(107)
j.angielski-2/2 Su ang2(201)
fizyka-2/2 Ka fiz1(116) fizyka Ka fiz1(116)
7 13:25-14:10 wf-1/2 #w2b sil chemia Do chem(9) j.angielski-1/2 Da mat2g(107)
j.angielski-2/2 Su ang2(201)
  j.niemiecki-1/2 #n21 niem(13)
8 14:15-15:00 wf-1/2 #w2b sil   j.niemiecki-5/6 #N2a niem(13)   j.niemiecki-1/2 #n21 niem(13)
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-11
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum