Sale szkolne

angielski 3

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po Rz
3d
Rz
3d
Rz
3b
Rz
2d
Rz
2d
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt Rz
3d
Rz
3d
Rz
1d
Rz
1d
Rz
3d
Rz
3d
Rz
3d
 
 
 
 
Śr Rz
2d
 
 
Rz
1d
Rz
1d
 
 
Rz
2b
Rz
2b
Rz
3d
Rz
3b
Cz Rz
3d
 
 
Rz
3d
Rz
2d
Rz
1d
Rz
3b
Rz
3b
Rz
3d
Rz
3d
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
Rz
2b
Rz
2d
Rz
2d
 
 
 
 

chemia gimnazjum

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po Bo
3ag
Bo
3cg
Bo
3bg
 
 
No
3cg
No
3d
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
No
3bg
No
2d
 
 
No
1b
No
1d
 
 
No
1a
 
 
Śr No
3ag
 
 
No
1a
No
3d
No
3d
No
2d
No
2d
No
3cg
 
 
Cz  
 
No
1c
No
2d
No
1b
No
2d
No
2d
No
3d
 
 
 
 
Pi Bo
3cg
No
3ag
No
3d
No
1d
No
2d
No
3ag
No
3d
 
 
 
 

matematyka gimnazjum

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po Sw
1d
Sw
2c
Sw
3c
Sw
3c
Sw
2c
Sw
2c
Sw
3ag
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
Sw
3c
Sw
3c
Sw
3c
Sw
2c
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
Sw
3ag
Sw
3c
Sw
3c
Sw
2c
Sw
2c
Sw
2a
 
 
 
 
Cz Sw
3ag
Sw
3ag
Sw
1d
Sw
2c
Sw
2c
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
Sw
1d
Sw
2c
Sw
3ag
Sw
3c
 
 
 
 
 
 

chemia

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po  
 
 
 
No
3d
 
 
 
 
Do
2b
Do
2b
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
Do
3b
Do
2d
Do
1c
Do
3b
Do
3b
Do
2b
 
 
Śr Do
2b
Do
2b
Do
2d
 
 
Do
1c
Do
1c
 
 
Do
3b
 
 
Cz  
 
Do
2d
Do
2b
 
 
Do
1c
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi No
3bg
 
 
Do
2b
Do
1c
Do
3b
Do
3b
 
 
 
 
 
 

niemiecki

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po  
 
MD
1c
MD
1d
MD
1a
MD
1b
Za
1a,1b,1c,1d
Za
1a,1b,1c,1d
Za
2b,2c
 
 
Wt Za
2a,2b,2c,2d
Za
2a,2b,2c,2d
 
 
 
 

3ag
Za
3cg
Za
3cg
 
 
 
 
Śr Za
3a,3b,3c,3d
Za
3a,3b,3c,3d
kR
2b
 
 
 
 
 
 
Za
1a,1b,1c,1d
Za
1a,1b,1c,1d
Za
3a,3b
Cz Za
3bg
Za
3bg
Za
1c
Za
1c
 
 
Za
2b,2c
Za
2b,2c
Za
3a,3b,3c,3d
Za
3a,3b,3c,3d
Pi Za
2a,2b,2c,2d
Za
2a,2b,2c,2d
MK
3ag
MK
3ag
MK
3cg
MK
3cg
Se
3bg
Se
3cg
Se
3cg

j.angielski 1

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po SJ
2a
SJ
2a
SJ
2c
SJ
2c
SJ
1c
SJ
3bg
SJ
3cg
 
 
 
 
Wt  
 
MK
3cg
MK
3cg
MK
3ag
SJ
3bg
SJ
2a
SJ
2c
SJ
2c
 
 
Śr  
 
 
 
SJ
1c
SJ
1c
SJ
3a
SJ
3cg
SJ
3cg
SJ
2a
 
 
Cz SJ
2c
SJ
2c
SJ
1c
SJ
1c
SJ
2a
SJ
2a
SJ
3cg
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
SJ
3a
SJ
3a
SJ
3bg
SJ
3bg
 
 
 
 
 
 

polski1

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po MK
3cg
MK
3ag
 
 
Ga
3d
Ga
2a
 
 
Ga
3b
 
 
 
 
Wt Ga
3b
Ga
3b
Ga
1c
Ga
1c
Ga
3a
Ga
3a
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
Ga
3a
Ga
2a
Ga
2a
Ga
3d
 
 
 
 
 
 
Cz  
 
 
 
Ga
3a
Ga
3a
Ga
3d
Ga
3d
Ga
2a
 
 
 
 
Pi Ga
1c
Ga
1c
Ga
3b
Ga
3b
Ga
3a
Ga
3d
 
 
 
 
 
 

j.angielski 4

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po  
 
 
 

3cg

3bg
 
 

3ag
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 

3ag
 
 
MS
2a
MS
3bg

2d
 
 
 
 
Śr  
 

1c
MS
2a

2c
MS
3ag
MS
1d
MS
3d
 
 
 
 
Cz  
 
 
 

2c

1d

2b
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
MS
3cg

3bg
MS
3d

1d

1c

3ag
 
 
 
 

informatyka 1

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po
1b
 
 

1c

1d
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi
1a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hiszpanski

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po Ru
3a
Ru
3a
 
 
Ru
3ag
Ru
3ag
Ru
1a,1b,1c,1d
Ru
1a,1b,1c,1d
Ru
2b,2c
Ru
2b,2c
Wt Ru
2a
Ru
2a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr Ru
3c,3d
Ru
3c,3d
Ru
3ag
Ru
3ag
 
 
 
 
Ru
1a,1b,1c,1d
Ru
1a,1b,1c,1d
 
 
Cz Ru
3bg,3cg
Ru
3bg,3cg
 
 
Ru
3ag
Ru
3ag
Ru
1a,1b,1c,1d
Ru
1a,1b,1c,1d
Ru
3b
Ru
3b
Pi Ru
2d
Ru
2d
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

polski 4

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po kR
2c
kR
1d
kR
2d
kR
1c
kR
3c

2d

2d
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 

3bg

2d

2d
 
 
 
 
 
 
Śr kR
1c
kR
1a
 
 
kR
2d
kR
1b
kR
2a
kR
2c
kR
3a
 
 
Cz  
 
 
 

3ag

3cg
MS
1a

3cg
 
 
 
 
 
 
Pi
3ag
 
 

2d

3bg
kR
1b
kR
3a
kR
3b
kR
3d
 
 

angielski 5

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po BS
2a
BS
2a
BS
2c
BS
2c
BS
1c
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt BS
3c
BS
3c
BS
1a
BS
1a
 
 
BS
2a
BS
2c
BS
2c
 
 
Śr BS
2c
BS
2d
BS
1c
BS
1c
BS
1a
BS
2b
BS
2b
BS
2a
 
 
Cz BS
3c
BS
2c
BS
1c
BS
1c
BS
2a
BS
2a
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
BS
1a
BS
1a
BS
2b
 
 
 
 
 
 
 
 

matematyka 3

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po  
 
 
 
 
 
 
 
Pi
3b
kR
3b
kR
3d
kR
2a
 
 
Wt  
 
 
 
Pi
1b
Pi
3b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr DK
3bg
DK
3bg
DK
1b
DK
1b
Pi
3b
Pi
3b
 
 
 
 
 
 
Cz  
 
 
 
Pi
3b
Cz
2b
Pi
1b
 
 
Se
3ag
Se
3bg
Se
3ag
Pi kR
1d
kR
1a
kR
3c
Pi
1b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

historia 1

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po  
 
Sz
1b
 
 
Sz
3ag
Sz
3ag
Sz
3bg
Sz
3cg
Sz
3ag
Sz
3ag
Wt Sz
3ag
Sz
3ag
Sz
1a
Sz
1a
Sz
3bg
Me
1b
Me
1a
Me
1c
Me
1d
Śr  
 
 
 
Sz
3ag
Sz
3ag
Sz
1a
Sz
3cg
Sz
3cg
 
 
 
 
Cz  
 
Sz
1b
Sz
1b
Sz
3ag
Sz
3ag
 
 
Sz
3cg
 
 
 
 
Pi Sz
1b
Sz
1b
Sz
1a
Sz
1a
Sz
3bg
Sz
3bg
 
 
 
 
 
 

biologia

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po  
 
 
 
An
2b
An
3b
An
3d
An
2b
An
2b
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
An
3b
An
3d
An
2b
An
3b
An
2b
An
2d
 
 
Śr An
2b
An
2b
An
3b
An
3d
An
3d
An
2d
An
2d
An
2b
 
 
Cz An
2d
An
3d
 
 
An
3b
An
2d
An
2d
An
3d
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
An
3d
An
2d
An
3b
An
3b
An
1b
 
 
 
 

fizyka1

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po Ka
3b
Ka
3b
Ka
3ag
Ka
3cg
Ka
3a
Ka
3a
Ka
3a
Ka
3a
 
 
Wt  
 
 
 
Ka
2a
Ka
3a

3b
Ka
1a
Ka
3c
Ka
3b,3c
 
 
Śr Ka
2a
 
 
 
 
Ka
3b
Ka
1d
Ka
1b
Ka
3a
Ka
3c
Ka
2a
Cz Ka
3b
Ka
3b
Ka
3bg
Ka
2a
Ka
3c
Ka
3c
Ka
3c
Ka
2a
 
 
Pi Ka
3c
Ka
3c
Ka
1c
kR
2b
Ka
2a
Ka
2a
Ka
3a
 
 
 
 

informatyka 2

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po Ne
1b
 
 
Ne
1c
Ne
1d
Ne
3a
Ne
3a
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne
3a
Ne
3a
Ne
3a
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne
2c
Ne
2c
Cz Ne
2a
Ne
3a
 
 
Ne
2a
 
 
Ne
2c
Ne
2c
Ne
2c
 
 
Pi Ne
2c
Ne
2c
 
 
 
 
Ne
2c
Ne
2c
Ne
2c
Ne
1a
 
 

matematyka 1

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po Mi
1a
Mi
1a
Mi
3a
Mi
3a
Mi
2b
Mi
2a
Mi
2a
Mi
3d
 
 
Wt Mi
3a
Mi
3a
Mi
3d
Mi
2a
PB
1d
Ma
1c
Ma
1c
 
 
 
 
Śr Mi
1a
Mi
2a
Mi
3d
Mi
2b
Mi
2b
Mi
3a
 
 
 
 
 
 
Cz Mi
2b
Mi
2b
Mi
2a
Mi
3d
Mi
3a
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi Mi
3a
Mi
3a
Mi
2a
Mi
2a
Mi
3d
Mi
2b
Mi
2b
 
 
 
 

geografia

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po  
 
 
 
 
 
 
 

3bg

3cg
 
 
 
 
 
 
Wt
3cg

1d

3bg
 
 
MK
3cg
MK
3ag
 
 
 
 
 
 
Śr
3cg

3cg

3bg

3bg

3bg

3c

3c
 
 
 
 
Cz
1c

3c

3c

3bg

3bg

3bg
 
 

3ag
 
 
Pi  
 

3bg

3cg

3cg

1a

1b

3cg
 
 
 
 

historia 2

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po DK
3bg
DK
3bg
DK
1b
DK
1b
HM
1a
 
 
HM
3c
 
 
 
 
Wt Ma
1b
Ma
1b
HM
3a
HM
1b
HM
1a

2b
HM
1b
 
 
 
 
Śr  
 
 
 

3cg
HM
3a

2d
HM
1a
HM
3b
 
 
 
 
Cz  
 
MS
2a
MS
3cg
HM
3c
HM
3b
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
MS
1b
 
 
MS
1c
Ma
1d
Ma
1d
 
 
 
 

j.polski 2

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po  
 
 
 

1a

2b

1d

3c

2c
 
 
 
 
Wt DK
3bg
 
 

2b

2b

2c

3c

1d

1d
 
 
Śr  
 

2c

2c

1a

3c
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz  
 
 
 
Ma
1a
Ma
1a
 
 
Me
3ag
Me
3bg
Me
3cg
 
 
Pi  
 

1d

2c

3c

3c

1a

1a
 
 
 
 

sala gimn gimnazjum

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po SM
2b,2d
SM
2b,2d
SM
2a
SM
2a
 
 
 
 
PB
3bg
PB
3bg
 
 
Wt SM
1c,1a
SM
1c,1a
 
 
SM
3cg
 
 
 
 
PB
3ag
PB
3ag
 
 
Śr
1b

1b
 
 
SM
3cg
SM
3cg
PB
3ag
PB
3ag
SM
2d
SM
2d
Cz PB
1a,1d
PB
1a,1d
 
 
 
 
SM
3cg
SM
3a
SM
3a
 
 
 
 
Pi SM
3d
SM
3d
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PB
3bg
PB
3bg

sala gimnastyczna liceum

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po PB
2b
PB
2b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3b

3b
Wt
1a,1c

1a,1c

2c

2c
 
 
 
 
SM
3ag,3bg
SM
3ag,3bg
 
 
Śr PB
1b,1d
PB
1b,1d
 
 
 
 
 
 
SM
3ag,3bg
SM
3ag,3bg
 
 
 
 
Cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3a,3c

3a,3c
 
 
 
 
Pi
3b,3c,3d

3b,3c,3d
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

siłownia

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

j. rosyjski(7)

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po Za
3a,3b
Za
3a,3b
 
 
 
 
Za
1c
Wa
1a,1b,1c,1d
Wa
1a,1b,1c,1d
 
 
 
 
Wt Wa
2a,2b,2c,2d
Wa
2a,2b,2c,2d
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr Wa
3a,3b,3c,3d
Wa
3a,3b,3c,3d
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

j.włoski

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po KC
3a,3b,3d
KC
3a,3b,3d
 
 
 
 
 
 
KC
1a,1b,1c,1d
KC
1a,1b,1c,1d
 
 
 
 
Wt KC
2a,2b,2c,2d
KC
2a,2b,2c,2d
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr KC
3a,3b,3c,3d
KC
3a,3b,3c,3d
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz KC
3bg,3cg
KC
3bg,3cg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi KC
2a,2b,2c,2d
KC
2a,2b,2c,2d
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PO

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po  
 
Su
1b
Su
3b
Su
2d
Su
2d
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt Su
3c
Su
3c
Su
1d
Su
1d
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr Su
2d
 
 
Su
1d
Su
1d
Su
3a
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz Su
3c
Su
1b
Su
1b
Su
2d
Su
1d
Su
3b
Su
3b
 
 
 
 
Pi Su
1b
Su
1b
Su
3a
Su
3a
 
 
Su
2d
Su
2d