Oddziały (klasy)

1a

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po matematyka
mat1(209)
matematyka
mat1(209)
j.pol.
pol2(212)
wok
niem(13)
hist
hist2(211)
j.włos.
wł(302)
j.włos.
wł(302)
 
 
 
 
j.niem.
niem(13)
j.niem.
niem(13)
j.hiszp.
hiszp(109)
j.hiszp.
hiszp(109)
j.ros.
j.ros(7)
j.ros.
j.ros(7)
Wt wf
slo
wf
slo
j.ang.
hist1(113)
j.ang.
hist1(113)
godz. wych.
hist2(211)
fiz
fiz(116)
EDB
hist1(113)
chemia
chemg(4)
 
 
wf
sg
wf
sg
j.ang.
ang5(111)
j.ang.
ang5(111)
Śr matematyka
mat1(209)
religia
pol4(110)
biologia
chemg(4)
j.pol.
pol2(212)
j.ang.
hist1(113)
hist
hist2(211)
j.hiszp.
hiszp(109)
j.hiszp.
hiszp(109)
 
 
j.ang.
ang5(111)
j.niem.
niem(13)
j.niem.
niem(13)
Cz  
 
 
 
przeds.
pol2(212)
przeds.
pol2(212)
wos
pol4(110)
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
sg
wf
sg
j.hiszp.
hiszp(109)
j.hiszp.
hiszp(109)
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi informatyka
inf1(108)
religia
mat3(112)
j.ang.
hist1(113)
j.ang.
hist1(113)
geografia
geo(210)
j.pol.
pol2(212)
j.pol.
pol2(212)
 
 
 
 
 
 
j.ang.
ang5(111)
j.ang.
ang5(111)
informatyka
iinf2(207)

1b

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po informatyka
inf1(108)
j.ang.
po(304)
j.pol.
hist2(211)
j.pol.
hist2(211)
wok
niem(13)
j.włos.
wł(302)
j.włos.
wł(302)
 
 
 
 
informatyka
iinf2(207)
j.ang.
hist1(113)
j.niem.
niem(13)
j.niem.
niem(13)
 
 
 
 
j.hiszp.
hiszp(109)
j.hiszp.
hiszp(109)
 
 
 
 
j.ros.
j.ros(7)
j.ros.
j.ros(7)
Wt przeds.
hist2(211)
przeds.
hist2(211)
matematyka
mat3(112)
hist
hist2(211)
godz. wych.
chemg(4)
EDB
hist1(113)
hist
hist2(211)
 
 
 
 
Śr wf
slo
wf
slo
j.pol.
mat3(112)
j.pol.
mat3(112)
religia
pol4(110)
fiz
fiz(116)
j.hiszp.
hiszp(109)
j.hiszp.
hiszp(109)
 
 
wf
sg
wf
sg
j.niem.
niem(13)
j.niem.
niem(13)
Cz  
 
j.ang.
po(304)
j.ang.
po(304)
chemia
chemg(4)
matematyka
mat3(112)
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
hist1(113)
j.ang.
hist1(113)
j.hiszp.
hiszp(109)
j.hiszp.
hiszp(109)
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi j.ang.
po(304)
j.ang.
po(304)
wos
hist2(211)
matematyka
mat3(112)
religia
pol4(110)
geografia
geo(210)
biologia
biol(114)
 
 
 
 
j.ang.
hist1(113)
j.ang.
hist1(113)

1c

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po  
 
wok
niem(13)
informatyka
inf1(108)
religia
pol4(110)
j.ang.
ang5(111)
j.włos.
wł(302)
j.włos.
wł(302)
 
 
 
 
informatyka
iinf2(207)
j.ang.
ang1(14)
j.niem.
niem(13)
j.niem.
niem(13)
 
 
j.niem.
j.ros(7)
j.hiszp.
hiszp(109)
j.hiszp.
hiszp(109)
 
 
 
 
j.ros.
j.ros(7)
j.ros.
j.ros(7)
Wt wf
slo
wf
slo
j.pol.
pol1(15)
j.pol.
pol1(15)
godz. wych.
chem(9)
przeds.
mat1(209)
przeds.
mat1(209)
EDB
hist1(113)
 
 
wf
sg
wf
sg
Śr religia
pol4(110)
hist
ang4(306)
j.ang.
ang5(111)
j.ang.
ang5(111)
matematyka
chem(9)
chemia
chem(9)
j.hiszp.
hiszp(109)
j.hiszp.
hiszp(109)
 
 
j.ang.
ang1(14)
j.ang.
ang1(14)
j.niem.
niem(13)
j.niem.
niem(13)
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz geografia
geo(210)
biologia
chemg(4)
j.ang.
ang5(111)
j.ang.
ang5(111)
matematyka
chem(9)
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
ang1(14)
j.ang.
ang1(14)
j.hiszp.
hiszp(109)
j.hiszp.
hiszp(109)
j.niem.
niem(13)
j.niem.
niem(13)
 
 
 
 
Pi j.pol.
pol1(15)
j.pol.
pol1(15)
fiz
fiz(116)
matematyka
chem(9)
wos
hist2(211)
hist
ang4(306)
 
 
 
 
 
 

1d

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po matematyka
matg(6)
religia
pol4(110)
wok
niem(13)
informatyka
inf1(108)
j.pol.
pol2(212)
j.włos.
wł(302)
j.włos.
wł(302)
 
 
 
 
informatyka
iinf2(207)
j.niem.
niem(13)
j.niem.
niem(13)
 
 
j.hiszp.
hiszp(109)
j.hiszp.
hiszp(109)
 
 
j.ros.
j.ros(7)
j.ros.
j.ros(7)
Wt  
 
geografia
geo(210)
j.ang.
ang3(010)
j.ang.
ang3(010)
godz. wych.
mat1(209)
chemia
chemg(4)
j.pol.
pol2(212)
j.pol.
pol2(212)
EDB
hist1(113)
j.ang.
po(304)
j.ang.
po(304)
Śr wf
slo
wf
slo
j.ang.
ang3(010)
j.ang.
ang3(010)
fiz
fiz(116)
wos
ang4(306)
j.hiszp.
hiszp(109)
j.hiszp.
hiszp(109)
 
 
 
 
 
 
j.ang.
po(304)
j.ang.
po(304)
j.niem.
niem(13)
j.niem.
niem(13)
Cz  
 
 
 
matematyka
matg(6)
hist
ang4(306)
j.ang.
ang3(010)
 
 
 
 
 
 
 
 
wf
sg
wf
sg
j.ang.
po(304)
j.hiszp.
hiszp(109)
j.hiszp.
hiszp(109)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi religia
mat3(112)
j.pol.
pol2(212)
matematyka
matg(6)
biologia
chemg(4)
hist
ang4(306)
przeds.
hist2(211)
przeds.
hist2(211)
 
 
 
 

2a

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po j.ang.
ang5(111)
j.ang.
ang5(111)
wf
sg
wf
sg
j.pol.
pol1(15)
matematyka
mat1(209)
matematyka
mat1(209)
religia
mat3(112)
 
 
j.ang.
ang1(14)
j.ang.
ang1(14)
Wt j.hiszp.
hiszp(109)
j.hiszp.
hiszp(109)
fiz
fiz(116)
matematyka
mat1(209)
godz. wych.
ang4(306)
j.ang.
ang5(111)
 
 
 
 
 
 
j.ros.
j.ros(7)
j.ros.
j.ros(7)
j.ang.
ang1(14)
j.niem.
niem(13)
j.niem.
niem(13)
 
 
 
 
 
 
 
 
j.włos.
wł(302)
j.włos.
wł(302)
 
 
Śr fiz
fiz(116)
matematyka
mat1(209)
hist. i społ
ang4(306)
j.pol.
pol1(15)
j.pol.
pol1(15)
religia
pol4(110)
matematyka
matg(6)
j.ang.
ang5(111)
 
 
 
 
j.ang.
ang1(14)
fiz
fiz(116)
Cz Rys.tech
iinf2(207)
hist. i społ
hist2(211)
matematyka
mat1(209)
fiz
fiz(116)
j.ang.
ang5(111)
j.ang.
ang5(111)
j.pol.
pol1(15)
 
 
 
 
 
 
Rys.tech
iinf2(207)
j.ang.
ang1(14)
j.ang.
ang1(14)
fiz
fiz(116)
Pi  
 
 
 
matematyka
mat1(209)
matematyka
mat1(209)
fiz
fiz(116)
fiz
fiz(116)
 
 
 
 
 
 
j.fran.
wł(302)
j.fran.
wł(302)
j.niem.
niem(13)
j.niem.
niem(13)
 
 
 
 

2b

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po wf
sg
wf
sg
biologia
biol(114)
j.pol.
pol2(212)
matematyka
mat1(209)
biologia
biol(114)
chemia
chem(9)
j.niem.
niem(13)
 
 
wf
slo
wf
slo
chemia
chem(9)
biologia
biol(114)
j.hiszp.
hiszp(109)
j.hiszp.
hiszp(109)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
j.pol.
pol2(212)
j.pol.
pol2(212)
godz. wych.
biol(114)
hist. i społ
hist2(211)
biologia
biol(114)
chemia
chem(9)
 
 
j.ros.
j.ros(7)
j.ros.
j.ros(7)
j.niem.
niem(13)
j.niem.
niem(13)
j.włos.
wł(302)
j.włos.
wł(302)
Śr biologia
biol(114)
chemia
chem(9)
religia
niem(13)
matematyka
mat1(209)
matematyka
mat1(209)
j.ang.
ang5(111)
j.ang.
ang5(111)
biol. ekp.
biol(114)
 
 
chemia
chem(9)
biologia
biol(114)
j.ang.
ang3(010)
j.ang.
ang3(010)
Cz matematyka
mat1(209)
matematyka
mat1(209)
chemia
chem(9)
j.łac.
mat3(112)
hist. i społ
ang4(306)
j.niem.
niem(13)
j.niem.
niem(13)
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi  
 
 
 
chemia
chem(9)
religia
fiz(116)
j.ang.
ang5(111)
matematyka
mat1(209)
matematyka
mat1(209)
 
 
 
 
j.fran.
wł(302)
j.fran.
wł(302)
j.ang.
ang3(010)
j.niem.
niem(13)
j.niem.
niem(13)
 
 
 
 
 
 
 
 

2c

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po religia
pol4(110)
matematyka
matg(6)
j.ang.
ang5(111)
j.ang.
ang5(111)
matematyka
matg(6)
matematyka
matg(6)
j.pol.
pol2(212)
j.niem.
niem(13)
 
 
j.ang.
ang1(14)
j.ang.
ang1(14)
j.hiszp.
hiszp(109)
j.hiszp.
hiszp(109)
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
wf
slo
wf
slo
godz. wych.
pol2(212)
matematyka
matg(6)
j.ang.
ang5(111)
j.ang.
ang5(111)
 
 
j.ros.
j.ros(7)
j.ros.
j.ros(7)
j.ang.
ang1(14)
j.ang.
ang1(14)
j.niem.
niem(13)
j.niem.
niem(13)
 
 
 
 
j.włos.
wł(302)
j.włos.
wł(302)
 
 
 
 
Śr j.ang.
ang5(111)
j.pol.
pol2(212)
j.pol.
pol2(212)
hist. i społ
ang4(306)
matematyka
matg(6)
matematyka
matg(6)
religia
pol4(110)
 
 
 
 
 
 
informatyka
iinf2(207)
informatyka
iinf2(207)
Cz  
 
j.ang.
ang5(111)
hist. i społ
ang4(306)
matematyka
matg(6)
matematyka
matg(6)
informatyka
iinf2(207)
informatyka
iinf2(207)
programowanie
iinf2(207)
 
 
j.ang.
ang1(14)
j.ang.
ang1(14)
j.niem.
niem(13)
j.niem.
niem(13)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pi informatyka
iinf2(207)
informatyka
iinf2(207)
j.pol.
pol2(212)
matematyka
matg(6)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.fran.
wł(302)
j.fran.
wł(302)
informatyka
iinf2(207)
informatyka
iinf2(207)
programowanie
iinf2(207)
j.niem.
niem(13)
j.niem.
niem(13)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2d

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po wf
sg
wf
sg
religia
pol4(110)
j.ang.
ang3(010)
j.ang.
ang3(010)
j.pol.
pol4(110)
j.pol.
pol4(110)
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
po(304)
j.ang.
po(304)
Wt  
 
 
 
chemia
chemg(4)
matematyka
chem(9)
godz. wych.
pol4(110)
j.pol.
pol4(110)
hist. i społ
ang4(306)
biologia
biol(114)
 
 
j.ros.
j.ros(7)
j.ros.
j.ros(7)
j.niem.
niem(13)
j.niem.
niem(13)
j.włos.
wł(302)
j.włos.
wł(302)
Śr j.ang.
ang3(010)
Science
ang5(111)
matematyka
chem(9)
religia
pol4(110)
hist. i społ
hist2(211)
biologia
biol(114)
chemia
chemg(4)
 
 
 
 
j.ang.
po(304)
chemia
chemg(4)
biologia
biol(114)
wf
sg
wf
sg
Cz biologia
biol(114)
matematyka
chem(9)
chemia
chemg(4)
j.ang.
ang3(010)
chemia
chemg(4)
biologia
biol(114)
 
 
 
 
 
 
j.ang.
po(304)
biologia
biol(114)
chemia
chemg(4)
Pi  
 
 
 
j.pol.
pol4(110)
biologia
biol(114)
chemia
chemg(4)
j.ang.
ang3(010)
j.ang.
ang3(010)
 
 
 
 
j.fran.
wł(302)
j.fran.
wł(302)
j.ang.
po(304)
j.ang.
po(304)
j.niem.
niem(13)
j.niem.
niem(13)
 
 
 
 
j.hiszp.
hiszp(109)
j.hiszp.
hiszp(109)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3a

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po j.fran.
wł(302)
j.fran.
wł(302)
matematyka
mat1(209)
matematyka
mat1(209)
fiz
fiz(116)
fiz
fiz(116)
 
 
 
 
 
 
j.niem.
j.ros(7)
j.niem.
j.ros(7)
informatyka
iinf2(207)
informatyka
iinf2(207)
fiz
fiz(116)
fiz
fiz(116)
j.hiszp.
hiszp(109)
j.hiszp.
hiszp(109)
 
 
 
 
 
 
 
 
Wt matematyka
mat1(209)
matematyka
mat1(209)
hist. i społ
hist2(211)
fiz
fiz(116)
godz. wych.
pol1(15)
j.pol.
pol1(15)
informatyka
iinf2(207)
informatyka
iinf2(207)
informatyka
iinf2(207)
 
 
 
 
 
 
Śr j.niem.
niem(13)
j.niem.
niem(13)
j.pol.
pol1(15)
hist. i społ
hist2(211)
j.ang.
po(304)
matematyka
mat1(209)
fiz
fiz(116)
religia
pol4(110)
 
 
j.włos.
wł(302)
j.włos.
wł(302)
j.ang.
ang1(14)
j.niem.
niem(13)
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ros.
j.ros(7)
j.ros.
j.ros(7)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz  
 
 
 
j.pol.
pol1(15)
j.pol.
pol1(15)
matematyka
mat1(209)
wf
sg
wf
sg
j.niem.
niem(13)
j.niem.
niem(13)
informatyka
iinf2(207)
wf
slo
wf
slo
 
 
 
 
Pi matematyka
mat1(209)
matematyka
mat1(209)
j.ang.
po(304)
j.ang.
po(304)
j.pol.
pol1(15)
religia
pol4(110)
fiz
fiz(116)
 
 
 
 
j.ang.
ang1(14)
j.ang.
ang1(14)

3b

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po fiz
fiz(116)
fiz
fiz(116)
j.ang.
ang3(010)
biologia
biol(114)
matematyka
mat3(112)
religia
mat3(112)
j.pol.
pol1(15)
 
 
 
 
j.niem.
j.ros(7)
j.niem.
j.ros(7)
j.ang.
po(304)
wf
slo
wf
slo
j.fran.
wł(302)
j.fran.
wł(302)
 
 
 
 
 
 
Wt j.pol.
pol1(15)
j.pol.
pol1(15)
chemia
chem(9)
matematyka
mat3(112)
godz. wych.
fiz(116)
biologia
biol(114)
chemia
chem(9)
 
 
 
 
biologia
biol(114)
chemia
chem(9)
fiz
fiz(116)
 
 
 
 
 
 
Śr j.niem.
niem(13)
j.niem.
niem(13)
biologia
biol(114)
fiz
fiz(116)
matematyka
mat3(112)
matematyka
mat3(112)
hist. i społ
hist2(211)
chemia
chem(9)
j.ang.
ang3(010)
j.włos.
wł(302)
j.włos.
wł(302)
j.niem.
niem(13)
 
 
 
 
 
 
j.ros.
j.ros(7)
j.ros.
j.ros(7)
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz  
 
 
 
matematyka
mat3(112)
biologia
biol(114)
hist. i społ
hist2(211)
j.ang.
ang3(010)
j.ang.
ang3(010)
j.niem.
niem(13)
j.niem.
niem(13)
fiz
fiz(116)
fiz
fiz(116)
j.ang.
po(304)
j.ang.
po(304)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.hiszp.
hiszp(109)
j.hiszp.
hiszp(109)
Pi wf
slo
wf
slo
j.pol.
pol1(15)
j.pol.
pol1(15)
biologia
biol(114)
chemia
chem(9)
religia
pol4(110)
 
 
 
 
 
 
 
 
chemia
chem(9)
biologia
biol(114)

3c

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po  
 
 
 
matematyka
matg(6)
matematyka
matg(6)
religia
pol4(110)
j.pol.
pol2(212)
hist. i społ
hist2(211)
 
 
 
 
Wt j.ang.
ang5(111)
j.ang.
ang5(111)
matematyka
matg(6)
matematyka
matg(6)
godz. wych.
matg(6)
j.pol.
pol2(212)
fiz
fiz(116)
 
 
 
 
j.ang.
po(304)
j.ang.
po(304)
fiz
fiz(116)
 
 
 
 
 
 
Śr j.niem.
niem(13)
j.niem.
niem(13)
matematyka
matg(6)
matematyka
matg(6)
j.pol.
pol2(212)
geografia
geo(210)
geografia
geo(210)
fiz
fiz(116)
 
 
j.włos.
wł(302)
j.włos.
wł(302)
j.hiszp.
hiszp(109)
j.hiszp.
hiszp(109)
j.ros.
j.ros(7)
j.ros.
j.ros(7)
 
 
 
 
Cz j.ang.
ang5(111)
geografia
geo(210)
geografia
geo(210)
hist. i społ
hist2(211)
fiz
fiz(116)
fiz
fiz(116)
fiz
fiz(116)
j.niem.
niem(13)
j.niem.
niem(13)
j.ang.
po(304)
wf
slo
wf
slo
 
 
 
 
Pi wf
slo
wf
slo
religia
mat3(112)
j.pol.
pol2(212)
j.pol.
pol2(212)
matematyka
matg(6)
 
 
 
 
 
 
fiz
fiz(116)
fiz
fiz(116)

3d

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po j.fran.
wł(302)
j.fran.
wł(302)
chemia
chem(9)
j.pol.
pol1(15)
biologia
biol(114)
chemia
chemg(4)
religia
mat3(112)
matematyka
mat1(209)
 
 
j.ang.
ang3(010)
j.ang.
ang3(010)
Wt j.ang.
ang3(010)
j.ang.
ang3(010)
matematyka
mat1(209)
biologia
biol(114)
godz. wych.
ang3(010)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j.ang.
ang3(010)
j.ang.
ang3(010)
Śr j.niem.
niem(13)
j.niem.
niem(13)
matematyka
mat1(209)
chemia
chemg(4)
biologia
biol(114)
j.pol.
pol1(15)
hist. i społ
ang4(306)
j.ang.
ang3(010)
 
 
j.włos.
wł(302)
j.włos.
wł(302)
biologia
biol(114)
chemia
chemg(4)
 
 
j.hiszp.
hiszp(109)
j.hiszp.
hiszp(109)
 
 
 
 
 
 
j.ros.
j.ros(7)
j.ros.
j.ros(7)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz  
 
biologia
biol(114)
j.ang.
ang3(010)
matematyka
mat1(209)
j.pol.
pol1(15)
j.pol.
pol1(15)
chemia
chemg(4)
j.ang.
ang3(010)
j.ang.
ang3(010)
j.ang.
ang3(010)
biologia
biol(114)
j.niem.
niem(13)
j.niem.
niem(13)
Pi wf
slo
wf
slo
biologia
biol(114)
hist. i społ
ang4(306)
matematyka
mat1(209)
j.pol.
pol1(15)
chemia
chemg(4)
religia
pol4(110)
 
 
wf
sg
wf
sg
chemia
chemg(4)

3ag

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po chemia
chemg(4)
j.pol.
pol1(15)
fiz
fiz(116)
j.hiszp.
hiszp(109)
j.hiszp.
hiszp(109)
hist
ang4(306)
matematyka
matg(6)
j.ang.
hist1(113)
j.ang.
hist1(113)
j.ang.
hist1(113)
j.ang.
hist1(113)
 
 
 
 
Wt  
 
 
 
godz. wych.
ang4(306)
j.pol.
ang1(14)
hist
niem(13)
j.pol.
geo(210)
wf
slo
wf
slo
 
 
j.ang.
hist1(113)
j.ang.
hist1(113)
wf
sg
wf
sg
Śr biologia
chemg(4)
matematyka
matg(6)
j.ang.
hist1(113)
j.ang.
hist1(113)
wos
ang4(306)
wf
slo
wf
slo
 
 
 
 
j.hiszp.
hiszp(109)
j.hiszp.
hiszp(109)
wf
sg
wf
sg
Cz matematyka
matg(6)
matematyka
matg(6)
religia
pol4(110)
j.ang.
hist1(113)
j.hiszp.
hiszp(109)
EDB
pol2(212)
technika
mat3(112)
geografia
geo(210)
zaj.artysty
mat3(112)
j.hiszp.
hiszp(109)
j.ang.
hist1(113)
Pi religia
pol4(110)
biologia
chemg(4)
j.pol.
niem(13)
j.pol.
niem(13)
matematyka
matg(6)
biologia
chemg(4)
hist
ang4(306)
 
 
 
 

3bg

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po j.pol.
hist2(211)
j.pol.
hist2(211)
chemia
chemg(4)
hist
ang4(306)
matematyka
geo(210)
j.ang.
hist1(113)
 
 
 
 
 
 
j.ang.
ang1(14)
wf
sg
wf
sg
Wt j.pol.
pol2(212)
biologia
chemg(4)
godz. wych.
geo(210)
religia
pol4(110)
j.ang.
hist1(113)
wos
ang4(306)
wf
slo
wf
slo
 
 
j.ang.
ang1(14)
 
 
 
 
Śr j.pol.
mat3(112)
j.pol.
mat3(112)
matematyka
geo(210)
matematyka
geo(210)
geografia
geo(210)
wf
slo
wf
slo
 
 
 
 
 
 
 
 
Cz j.niem.
niem(13)
j.niem.
niem(13)
fiz
fiz(116)
matematyka
geo(210)
matematyka
geo(210)
geografia
geo(210)
EDB
pol2(212)
technika
mat3(112)
 
 
j.hiszp.
hiszp(109)
j.hiszp.
hiszp(109)
j.fran.
wł(302)
j.fran.
wł(302)
Pi biologia
chem(9)
geografia
geo(210)
hist
ang4(306)
religia
pol4(110)
j.ang.
hist1(113)
j.ang.
hist1(113)
zaj.artysty
niem(13)
 
 
 
 
j.ang.
ang1(14)
j.ang.
ang1(14)
wf
sg
wf
sg

3cg

Dzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po j.pol.
pol1(15)
chemia
chemg(4)
hist
ang4(306)
fiz
fiz(116)
biologia
chemg(4)
matematyka
geo(210)
j.ang.
ang1(14)
 
 
 
 
j.ang.
hist1(113)
Wt matematyka
geo(210)
j.pol.
ang1(14)
godz. wych.
ang1(14)
wf
sg
j.pol.
geo(210)
j.niem.
niem(13)
j.niem.
niem(13)
 
 
 
 
 
 
 
 
Śr matematyka
geo(210)
geografia
geo(210)
hist
hist2(211)
wf
sg
wf
sg
j.ang.
ang1(14)
j.ang.
ang1(14)
biologia
chemg(4)
 
 
j.ang.
hist1(113)
j.ang.
hist1(113)
Cz  
 
 
 
wos
hist2(211)
religia
pol4(110)
wf
sg
religia
pol4(110)
j.ang.
ang1(14)
EDB
pol2(212)
 
 
j.hiszp.
hiszp(109)
j.hiszp.
hiszp(109)
j.ang.
hist1(113)
j.fran.
wł(302)
j.fran.
wł(302)
 
 
Pi chemia
chemg(4)
wos
ang4(306)
matematyka
geo(210)
matematyka
geo(210)
j.pol.
niem(13)
j.pol.
niem(13)
geografia
geo(210)
technika
niem(13)
zaj.artysty
niem(13)